สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,833
Page Views 2,099,282
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทม.ล้อมแรด มอบรางวัลแม่ตัวอย่างดีเด่นแห่งปี 2561

ทม.ล้อมแรด มอบรางวัลแม่ตัวอย่างดีเด่นแห่งปี 2561

ทม.ล้อมแรด มอบรางวัลแม่ตัวอย่างดีเด่นแห่งปี 2561

          11 สิงหาคม 2561  บรรยากาศการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้จัดขึ้นภาคค่ำ ตั้งแต่เวลา 16.30 น.เป็นต้นมา ณ เวทีกลางสวนสาธารณะเมืองเถิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง  โดยมี นายภูดิท ศรีสอาด นายอำเภอเถิน เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรให้แม่ตัวอย่างดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 14 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกจากหลายภาคส่วนเพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องให้เป็นสุดยอดแม่ตัวอย่างแห่งปี โดยมี นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองล้อมแรด และผู้นำท้องที่ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกราบแม่บนเวทีที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาผู้ให้กำเนิดของบรรดาบุตรและครอบครัว ต่างสร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

             เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเชิดชูเกียรติยกย่อง “คุณแม่ตัวอย่างดีเด่น ประจำตำบลล้อมแรด แห่งปี พ.ศ.2561”  จำนวน 14 ท่าน จาก 14 หมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง รับมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรฯ จาก นายภูดิท ศรีสอาด นายอำเภอเถิน บนเวทีกลางสวนสาธารณะเมืองเถิน ดังรายชื่อต่อไปนี้

หมู่ 1 บ้านอุมลอง คุณแม่กรเกตุ มอญไข่ อายุ 57 ปี อาชีพแม่บ้าน

หมู่ 2 บ้านเวียง คุณแม่จันดี จันทร์หอม อายุ 55 ปี อาชีพค้าขาย

หมู่ 3 บ้านท่านาง คุณแม่เสาร์แก้ว กุลาวงศ์ อายุ 84 ปี อาชีพแม่บ้าน

หมู่ 4 บ้านล้อมแรด คุณแม่สมพร ซื่อวัฒนะ อายุ 55 ปี อาชีพแม่บ้าน

หมู่ 5 บ้านเหล่า คุณแม่จันดี ปัญญาธิ อายุ 86 ปี อาชีพแม่บ้าน

หมู่ 6 บ้านหนองบัว คุณแม่วชิรากรณ์ ล้อวัชระสุภาภรณ์ อายุ 51 ปี อาชีพนักธุรกิจ

หมู่ 7 บ้านดอนไชย คุณแม่วิไล เยี่ยมจรรยา อายุ 62 ปี อาชีพรับราชการ(ครู)บำนาญ

หมู่ 8 บ้านหนองเตา คุณแม่ประนอม ม่วงมี อายุ 65 ปี อาชีพแม่บ้าน

หมู่ 9 บ้านท่าเมล์ คุณแม่จุมปา ไหวดี อายุ 59 ปี อาชีพค้าขาย

หมู่ 10 บ้านสบคือ คุณแม่จันติ๊บ อริยะดิบ อายุ 71 ปี อาชีพทำสวน

หมู่ 11 บ้านเด่นแก้ว คุณแม่สมหมาย แสนวงศ์ใน อายุ 58 ปี อาชีพค้าขาย

หมู่ 12 บ้านหนองเชียงราน คุณแม่ณัฐวิภา แอ้มอุตม์ อายุ 64 ปี อาชีพแม่บ้าน

หมู่ 13 บ้านดอนทราย คุณแม่สมบัติ เชื้อจิ๋ว อายุ 54 ปี อาชีพรับจ้าง  และ

หมู่ 14 บ้านแพะหลวง คุณแม่ซ่อนกลิ่น สุริยะมณี อายุ 74 ปี อาชีพแม่บ้าน

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view