สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 13/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,965,180
Page Views 2,081,133
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม2561

ฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม2561

ฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

           วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดเวียง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง นายภูดิท ศรีสอาด นายอำเภอเถิน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมคุณธรรม และจริยธรรม โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 ที่เทศบาลเมืองล้อมแรดจัดขึ้น โดยมี นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และทำความดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด

          โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์พระวิทยากรและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พระปลัดชัยวัฒน์ จันทธัมโม เจ้าอาวาสวัดเวียง นายประหยัด จุมปา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเถิน นายเภา คำฟู ประธานผู้สูงอายุตำบลเถินบุรี นายสัมพันธ์ กันคำ ข้าราชการบำนาญอดีต ผอ.รร.บ้านเวียง นายสถาพร รัศมีเวียงชัย อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลล้อมแรดและอดีตกำนันตำบลล้อมแรด และ ร.ต.ท.อินทวร กาวี รอง สวป.สภ.เถิน บรรยายให้ความรู้เรื่องคุณธรรมกับสังคมไทยในยุคปัจจุบัน ศาสนพิธีทั่วไป กิจกรรมในงานพุทธศาสนาทั้งงานมงคลและอวมงคล และความรู้เรื่องพิษภัยและโทษของสุรา บุหรี่ และยาเสพติด ส่วนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก.

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view