สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 13/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,965,192
Page Views 2,081,145
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2561

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2561

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2561

          24 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลเมืองล้อมแรด เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฝึกอบรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน หมู่บ้าน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพให้แก่สถานศึกษา สร้างแกนนำเครือข่ายแจ้งข่าวอาชญากรรมและยาเสพติด และให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ตระหนักถังพิษภัยของยาเสพติด หลีกเลี่ยงจากสารเสพติด และมีภูมิคุ้มกันทางจิตที่ดีสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 82 คน มาจากโรงเรียนเถินวิทยา 36 คน ,โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 26 คน และโรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ ภายใต้การสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลเถิน และสถานีตำรวจภูธรเถิน

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view