สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,977,915
Page Views 2,098,291
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทม.ล้อมแรดตั้งศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน

ทม.ล้อมแรดตั้งศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน

ทม.ล้อมแรดตั้งศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน

           กิจกรรมการปล่อยแถวขบวนกำลังเจ้าหน้าที่ และยานพาหนะพร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่า ที่มี นายภูดิท ศรีสอาด นายอำเภอเถิน เป็นประธาน    ในพิธี ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถิน บริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน ตำบลล้อมแรด เมื่อวันที่ 22 ก.พ.ที่ผ่านมา ภายใต้ยุทธการณ์ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอเถิน ประจำปี 2561 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้นำเครือข่ายจากหลายองค์กรหน่วยงาน ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ  ป่าไม้ เกษตร ผู้นำท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข สถานศึกษา อาสาสมัคร มูลนิธิ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ถือเป็นกิจกรรมหนึ่ง เพื่อให้ภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ยึดเอามาตรการ “4 พื้นที่ 4 มาตรการบริหารจัดการ” ของกระทรวงมหาดไทย เป็นแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  โดยเจ้าพนักงานสามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จับกุมผู้กระทำผิดที่ลักลอบเผาในพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร พื้นที่ชุมชนเมือง และพื้นที่ริมทางที่จะส่งผลทำให้เกิดไฟป่าและหมอกควัน และค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน และผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด  ล่าสุด นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลล้อมแรดขึ้นที่สวนสาธารณะเมืองเถิน และมอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกำลังเจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมประจำที่ตั้ง ตรวจสอบเครื่องมืออุ ปกรณ์ รถบรรทุกน้ำ และรถดับเพลิงในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถ ให้บริการประชาชนทันทีเมื่อได้รับแจ้งทั้งโดยตรง และโทรศัพท์หมายเลข 054-291199 ตลอด 24 ชั่วโมง 

      สำหรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปางยังน่าเป็นห่วง แม้ว่าก่อนหน้านี้จะสามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง และความเสี่ยงเกิดเหตุไฟไหม้ในช่วงที่มีการประกาศบังคับใช้มาตรการห้ามเผา 60 วัน ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูร้อน ลักษณะอากาศค่อนข้างแห้งและเป็นช่วงที่ต้นไม้ผลัดใบ ส่งผลทำให้มีปริมาณเชื้อเพลิงสะสมเพิ่มขึ้น หากเชื้อเพลิงเหล่านี้เกิดลุกติดไฟขึ้นเมื่อใด สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาไฟป่าและหมอกควันก็อาจจะทวีความรุนแรงขึ้นมาอีก ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนช่วยกันดูแล เพื่อคุณภาพอากาศและคุณภาพชีวิตที่ดีของปวงชน. 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view