สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,977,992
Page Views 2,098,368
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี 2561

ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี 2561

ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี 2561

เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 สำหรับประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี และผู้ที่ยังไม่ได้รับแจ้งแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประกอบด้วย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้า ให้ติดต่อขอรับแบบแสดงดังกล่าวได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองล้อมแรด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view