สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 13/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,965,203
Page Views 2,081,156
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทม.ล้อมแรด บริการเก็บภาษีเคลื่อนที่2560

ทม.ล้อมแรด บริการเก็บภาษีเคลื่อนที่2560

เทศบาลเมืองล้อมแรด ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ รับชำระภาษี ประจำปี 2560   

            เทศบาลเมืองล้อมแรด ออกประกาศเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2560 เพื่อแจ้งให้กับเจ้าของทรัพย์สินและผู้ประกอบการ รวมถึงผู้มีหน้าที่ชำระภาษีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2560 ได้แล้ววันนี้ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้จัดทำแผนดำเนินการให้บริการนอกสถานที่ ตามสถานที่ต่างๆใน 14 หมู่บ้านในเขตเทศบาล โดยจะเริ่มเปิดให้บริการประชาชนในการชำระภาษี ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 26 มกราคม 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนในพื้นที่ใกล้บ้าน ดังนี้ 

ที่

วัน เดือน ปี

เวลา

สถานที่

1

9 มกราคม 2560

09.00 – 11.30 น.

หมู่ 9 ศูนย์ SML บ้านท่าเมล์ ตำบลล้อมแรด

2

10 มกราคม 2560

09.00 – 11.30 น.

หมู่ 5 ตลาดสดบ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด

3

11 มกราคม 2560

09.00 – 11.30 น.

หมู่ 4 วัดล้อมแรด ตำบลล้อมแรด

4

12 มกราคม 2560

09.00 – 11.30 น.

หมู่ 14 วัดแพะหลวง ตำบลล้อมแรด

5

13 มกราคม 2560

09.00 – 11.30 น.

หมู่ 11 ศูนย์ อสม.บ้านเด่นแก้ว ตำบลล้อมแรด

6

16 มกราคม 2560

09.00 – 11.30 น.

หมู่ 6 ศูนย์ อสม.บ้านหนองบัว ตำบลล้อมแรด

7

17 มกราคม 2560

09.00 – 11.30 น.

หมู่ 10 บ้านสบคือ ตำบลล้อมแรด

8

18 มกราคม 2560

09.00 – 11.30 น.

หมู่ 2 บ้านเวียง ตำบลล้อมแรด

9

19 มกราคม 2560

09.00 – 11.30 น.

หมู่ 1 บ้านอุมลอง ตำบลล้อมแรด

10

20 มกราคม 2560

09.00 – 11.30 น.

หมู่ 13 บ้านดอนทราย ตำบลล้อมแรด

11

24 มกราคม 2560

09.00 – 11.30 น.

หมู่ 8 บ้านหนองเตา ตำบลล้อมแรด

12

25 มกราคม 2560

09.00 – 11.30 น.

หมู่ 7 บ้านดอนไชย ตำบลล้อมแรด

13

26 มกราคม 2560

09.00 – 11.30 น.

หมู่ 12 ศูนย์ อสม.หนองเชียงราน ตำบลล้อมแรด

การชำระภาษี ประจำปี 2560 ประกอบด้วย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ร.ด.2) ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1) ได้ภายในเดือนมีนาคม 2560 ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือนเมษายน 2560 และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค้า ซึ่งมีอายุ 1 ปี ต้องขออนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมก่อนเปิดทำการค้า และจะต้องยื่นต่ออายุใบอนุญาตเป็นประจำทุกปีตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งหากพ้นกำหนดไปแล้วอาจต้องชำระเงินเพิ่ม รวมถึงอัตราค่าค่าปรับตามกฎหมายกำหนด

จึงขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีรับบริการชำระภาษีนอกสถานที่ได้ตามวันเวลา และสถานที่ต่างๆ ใกล้บ้าน หรือติดต่อชำระโดยตรงได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทรศัพท์ 0-542-91520 ต่อ 18 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.lomrad.com : Facebook เทศบาลเมืองล้อมแรด 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view