สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,977,956
Page Views 2,098,332
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรดมอบบ้านเทิดไท้

ทต.ล้อมแรดมอบบ้านเทิดไท้

ทต.ล้อมแรด มอบเงินค่าซ่อมบ้าน โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 2556

เทศบาลตำบลล้อมแรด จัดโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ ผลักดันงบประมาณกว่า 351,000 บาท เป็นค่าซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้ด้อยโอกาส ยากจน และยากไร้ มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

          นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด กล่าวว่า ย่างเข้าสู่ปีที่ 7 ที่เทศบาลตำบลล้อมแรดได้ผลักดันโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ เพื่อให้ประชาชนได้มีบ้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายระดับกระทรวง และรัฐบาลเองก็ตั้งใจที่จะให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือประชาชน พลเมืองดี ช่วยเหลือสังคม มีฐานะยากจน ยากไร้ และด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  อีกทั้งเป็นการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจและความรัก ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ โดยรูปแบบการช่วยเหลือมีทั้งแผนงานการก่อสร้างบ้านใหม่ และการจัดหาวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย

         นายจุมพรฯ กล่าวว่า  การจัดทำโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ ประจำปี 2556 จะเน้นกิจกรรมการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัย มากกว่าการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ ซึ่งใช้งบประมาณมากกว่าการซ่อมแซม จึงทำให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกระจายได้อย่างทั่วถึง ซึ่งก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ และความเห็นของคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาซึ่งประกอบด้วย ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และเทศบาล โดยการช่วยเหลือจะคำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสม และความจำเป็นเร่งด่วนประกอบการพิจารณาด้วย

“เราคงไม่ต้องรอว่าผู้ที่อาศัยอยู่บ้านหลังที่ทรุดโทรม จะได้รับความช่วยเหลือในลักษณะไหน แต่เราห่วงความปลอดภัยของประชาชนมากกว่า หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็พร้อมที่จะเข้าไปดำเนินการให้ทันท่วงที ไม่ให้เป็นความหวังของประชาชนที่ต้องรอคอยนานเกินไป จนถึงขั้นขนาดเจ้าของบ้านต้องล้มหายตายจากไปอย่างน่าเสียดาย” นายจุมพร กล่าว

         นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด กล่าวอีกว่า การดำเนินโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ ประจำปี 2556 ซึ่งได้กระทำพิธีมอบไปแล้วบนเวทีกลาง งานเมืองเถินรวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ ประจำปี 2556 จากนายอำเภอเถินเป็นผู้มอบ มีประชาชนผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้การช่วยเหลือ จำนวน 13 ราย วงเงิน 351,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ส่วนภาคแรงงานมาจากชุมชนช่วยเหลือกัน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1

นายเทา

สืบอ้าย

หมู่ 1

จำนวนเงิน 27,010  บาท

2

นางซอน

มาบุตร

หมู่ 2

จำนวนเงิน 26,300  บาท

3

นางผ่องพันธ์

บุญเป็ง

หมู่ 3

จำนวนเงิน 44,465  บาท

4

นายมา

หลงคำมา

หมู่ 4

จำนวนเงิน 26,935  บาท

5

นางยวงคำ

วงศ์ษาเษก

หมู่ 5

จำนวนเงิน 26,155  บาท

6

นางทองคำ

วงษ์เดือน

หมู่ 6

จำนวนเงิน 26,075  บาท

7

นายยนต์

กาบุตร

หมู่ 7

จำนวนเงิน 22,015  บาท

8

นายทองจันทร์

เมืองอินทร์

หมู่ 8

จำนวนเงิน 26,590  บาท

9

นายทองสุข

ชัยคำ

หมู่ 9

จำนวนเงิน 26,070  บาท

10

นางแสงราน

ไชยศิลป์

หมู่ 10

จำนวนเงิน 25,960  บาท

11

นางสาวสมพร

สุริยะมณี

หมู่ 11

จำนวนเงิน 20,205  บาท

12

นางศรีทอน

นันติชัย

หมู่ 12

จำนวนเงิน 26,255  บาท

13

นายสงวน

แวดไธสง

หมู่ 13

จำนวนเงิน 26,965  บาท

          อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังคงมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด ที่ผ่านการพิจารณาจัดลำดับการช่วยเหลือ จากทางคณะกรรมการระดับชุมชน และเทศบาล เป็นรายกรณี ตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วนเป็น ซึ่งเตรียมให้การสนับสนุนช่วยเหลือในปีถัดไป   

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view