สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 14/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,965,463
Page Views 2,081,442
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรดรายงานผลจัดลอยกระทงหวังยกระดับปีหน้า

ทต.ล้อมแรดรายงานผลจัดลอยกระทงหวังยกระดับปีหน้า

ทต.ล้อมแรด รายงานผลการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง

เตรียมยกระดับความเข้มในปีหน้า

             การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เทศบาลตำบลล้อมแรดสรุปผลความก้าวหน้าของการจัดงาน หวังวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา เนื่องจากเป็นกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นที่จัดเป็นประจำทุกปี โดยงานประเพณีลอยกระทงปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมของงานเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะอยู่ในช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปีก็ตาม

          นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยว่า การสรุปความก้าวหน้าโครงการจะทำให้ทราบข้อมูลประเด็นปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อน จุดแข็ง และข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เป็นความเสี่ยงอาจทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อนำมาวิเคราะห์และหามาตรการ ตลอดจนแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาในการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์กับต่อประชาชนมากที่สุด โดยผลการสรุปเป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าในหลายท้องที่จะมีการจัดงานประเพณีลอยกระทงพร้อมๆ กัน และเป็นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี แต่ก็พบว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวยังคงหลั่งไหลเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของพี่น้องประชาชนในชุมชน พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน ยังคงได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างหลากหลาย ชุมชนมีการส่งตัวแทนเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ และดึงดูดผู้คนจำนวนมากจะเป็นกิจกรรมการประกวดธิดานพมาศ ซึ่งปีนี้เปิดโอเพ่นให้สาวงามมาจากทุกตำบลในท้องที่อำเภอเถิน อีกทั้งการแข่งขันโคมหลวงยี่เป็ง ประกวดกระทงประดิษฐ์ และขบวนแห่กระทงใหญ่ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน โดยผลการประกวดมีดังนี้

ผลการแข่งขันโคมลอยยี่เป็ง

          ชนะเลิศ                       ได้แก่ หมู่ 11 บ้านเด่นแก้ว

          รองชนะเลิศอันดับ 1       ได้แก่ หมู่ 3 บ้านท่านาง

          รองชนะเลิศอันดับ 2       ได้แก่ หมู่ 1 บ้านอุมลอง

          รางวัลชมเชย 2 รางวัล    ได้แก่ หมู่ 5 บ้านเหล่า และหมู่ 10 บ้านสบคือ

          รางวัลปลอบใจ              ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเวียง, หมู่ 4 บ้านล้อมแรด, หมู่ 6 บ้านหนองบัว, หมู่ 7 บ้านดอนไชย,

                                            หมู่ 9 บ้านท่าเมล์, หมู่ 12 หนองเชียงราน, หมู่ 13 บ้านดอนทราย และหมู่ 14 แพะหลวง

ผลการประกวดกระทงประดิษฐ์

รุ่นปฐมวัย

           ชนะเลิศ                ได้แก่ ทีมปฐมวัยดอนไชย

           รองชนะเลิศ           ได้แก่ ทีมใบตองห่อหมู

           ชมเชย                 ได้แก่ ทีมอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)

รุ่นประถมศึกษา

            ชนะเลิศ                 ได้แก่ ทีมโรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)

            รองชนะเลิศ            ได้แก่ ทีมโรงเรียนล้อมแรดวิทยา

            ชมเชย                  ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านอุมลอง

รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น

          ชนะเลิศ                   ได้แก่ ทีมโรงเรียนล้อมแรดวิทยา

          รองชนะเลิศ              ได้แก่ ทีมโรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์

          ชมเชย                    ได้แก่ ทีมเยาวชนบ้านหนองบัว

รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา

          ชนะเลิศ                   ได้แก่ ทีมวิทยาลัยการอาชีพเถิน

          รองชนะเลิศ              ได้แก่ ทีมโรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ 1

          ชมเชย                    ได้แก่ ทีมโรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ 2

รุ่นประชาชนทั่วไป

          ชนะเลิศ                   ได้แก่ ทีมเวชศาสตร์ชุมชนโรงพยาบาลเถิน

          รองชนะเลิศ              ได้แก่ ทีม กลุ่มจักสานบ้านแพะหลวง

ผลการประกวดขบวนกระทงใหญ่

          ชนะเลิศ                             ได้แก่ หมู่ 4 บ้านล้อมแรด

          รองชนะเลิศ อันดับ 1            ได้แก่ หมู่ 5 บ้านเหล่า

          รองชนะเลิศ อันดับ 2            ได้แก่ หมู่ 14 บ้านแพะหลวง

          ชมเชย 1                           ได้แก่ หมู่ 1 บ้านอุมลอง

          ชมเชย 2                           ได้แก่ หมู่ 11 บ้านเด่นแก้ว

การประกวดธิดานพมาศเมืองเถิน

    ธิดานพมาศเมืองเถิน                  ได้แก่ นางสาวนันทพร       ศรีวงษ์

    รองธิดานพมาศ อันดับ 1             ได้แก่ นางสาวผดา           ป้องฉิม

    รองธิดานพมาศ อันดับ 2             ได้แก่ นางสาวอรุณรัตน์     ตันสุข

    รองธิดานพมาศ อันดับ 3             ได้แก่ นางสาวนุสรา          ทิวงศ์ษา

    รองธิดานพมาศ อันดับ 4             ได้แก่ นางสาวปณิตา        มงคลหล้า

    ขวัญใจมหาชน                          ได้แก่ นางสาวผดา           ป้องฉิม

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view