สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,977,913
Page Views 2,098,289
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

นายก’ล้อมแรด ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬา “เถินเกมส์” ประจำปี 2556

นายก’ล้อมแรด ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬา “เถินเกมส์” ประจำปี 2556

นายกล้อมแรด ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬา “เถินเกมส์” ประจำปี 2556

          เมื่อเร็วๆ นี้ นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “เถินเกมส์” ประจำปี 2556 ที่สนามกีฬาโรงเรียนล้อมแรดวิทยา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และเด็กนักเรียนกว่า 1,000 คน จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปางเขต 2 พื้นที่ตำบลล้อมแรด จำนวนหลายแห่งเข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการกีฬาให้กับเด็กนักเรียน เยาวชน ในท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อมุ่งสู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป อีกทั้งส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมให้จักคำว่า “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” ตลอดจนการใส่ใจต่อสุขภาพ และหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด และสิ่งอบายมุข ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รัฐมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน และพัฒนาประเทศชาติต่อไป

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view