สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,977,928
Page Views 2,098,304
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรดแสดงความยินดีนายกรักปริญญาดุษฎีฯ

ทต.ล้อมแรดแสดงความยินดีนายกรักปริญญาดุษฎีฯ

ร่วมแสดงความยินดี นายกแอ๊ด รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ร่วมแสดงความยินดี     - คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลล้อมแรด นำโดย นายประชา เสริมพานิช ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายบุญช่วย ภูมิภู เลขาฯ นายกเทศมนตรี  พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ก้อนเรือง ประธานสภาเทศบาล ตัวแทนสมาชิกสภาฯ นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองในสังกัดเทศบาลตำบลล้อมแรด นำช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีหลังจากที่ นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรดได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในงานพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 (ช่วงเช้า)       ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่ผ่านมา

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view