สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,615
Page Views 2,099,050
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรดอบรมเข้มดูแลสวนสาธารณะ

ทต.ล้อมแรดอบรมเข้มดูแลสวนสาธารณะ

   ทต.ล้อมแรด อบรมเข้มงานดูแลสวนสาธารณะ หวังยกระดับฝีมือเทียบชั้นมืออาชีพ

หนุนเสริมบ้านเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนใสสะอาด ทต.ล้อมแรด จัดอบรมเข้มงานดูแลสวนสาธารณะหวัง ปรับแต่งภูมิทัศน์พื้นที่สวนสาธารณะ ถนนหนทางสาธารณะ และสวนหย่อมริมถนนซอก ซอยให้สะอาด ร่มรื่น และสวยงาม

         เร็วๆ นี้ เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานดูแลภูมิทัศน์และงานดูแลสวนสาธารณะ ขึ้นเพื่อยกระดับฝีมือด้านช่างสวน ตกแต่งสวนสาธารณะ ให้กับบุคลากรงานสวนสาธารณะของเทศบาล ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในงานรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการเทคนิคการใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ตกแต่งได้อย่างถูกต้อง และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการจัดการควบคุมดูแลสวนสาธารณะต่างๆ ในเขตเทศบาล ซึ่งการจัดอบรมมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยได้รับสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางมาให้ความรู้ จึงทำให้การฝึกอบรมที่จัดขึ้นเข้มข้น

               นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยว่า งานสวนสาธารณะถือเป็นงานสำคัญงานหนึ่งของเทศบาล สามารถสร้างผลงานโชว์ต่อสายตาของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการดูแล ปรังปรุง ตกแต่งสวนหย่อม สวนสาธารณะ ถนนหนทาง ทางสาธารณะตามซอย ซอย ต่างๆ ให้มีความสะอาด สวยงาม และความร่มรื่น เปรียบเสมือนเป็นประตูด่านแรก รวมถึงภาพลักษณ์ของเทศบาลในสายตาประชาชน โดยก่อนหน้านี้เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้มีนโยบายชัดเจนในการมุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่สีเขียวให้เป็นปอดของประชาชนทั้งตำบล ด้วยการขยายพื้นที่สวนสาธารณะให้ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล ประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ ได้มีสถานที่ในการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย และจัดกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน ปัจจุบันมีส่วนสาธารณะเกิดขึ้นทั้งหมด 4 แห่ง ประกอบด้วย สวนสาธารณะเมืองเถิน สวนสาธารณะบ้านเหล่า สวนสาธารณะบ้านดอนไชย และสวนสาธารณะบ้าน   อุมลอง อีกทั้งมีสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับตามถนนทางแยก ริมถนน และทางสาธารณะหลายแห่ง ดังนั้นการดูแล ปรับปรุง ตกแต่งสวน จึงจำเป็นที่บุคลากรจะได้รับความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้พัฒนา ยกระดับฝีมือเทียบกับมืออาชีพให้มากขึ้น รวมถึงการใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์อย่างถูกวิธี และการวางแผนดูแลสวนสาธารณะอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความประหยัด และความคุ้มค่ากับงบประมาณใช้จ่าย

         ด้าน ดร.ภูพิงค์ ศรีภูมินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิทัศน์ วิทยากรการฝึกอบรม เปิดเผยว่า การดูแล ตกแต่งสวนสาธารณะ รวมถึงถนนหนทาง ถือเป็นงานอย่างหนึ่งของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจึงจำเป็นต้องมีความรู้ และวิทยาการใหม่มาเสริม เพื่อให้งานที่รับผิดชอบอยู่ดำเนินต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่การปลูกต้นไม้ รดน้ำ พรวนดิน ดายหญ้า ตกแต่งสวน และกิจกรรมอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งความรู้ ความสามารถของแต่ละคน ล้วนแตกต่างกัน ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ร่วมกันจะทำให้ผู้ดูแลเหล่านี้เกิดความเข้าใจปัญหา และสามารถพัฒนาทักษะฝีมือ หรือยกระดับฝีมือของตนเองได้ดีขึ้น ตลอดจนการทำงานของ จนท.จะมีระบบมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ การวางแผน ออกแบบงาน สลับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปดูแลพื้นที่ความรับผิดชอบ เช่น ชุดหนึ่งดูแลเรื่องดายหญ้า อีกชุดพรวนดิน อีกชุดรดน้ำต้นไม้ อีกชุดตัดตกแต่งกิ่งไม้ ซึ่งไม่จำเป็นว่าตลอดทั้งสัปดาห์จะต้องตัดหญ้าในพื้นที่เดิมเท่านั้น อาจจะพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้ และหมุนเวียนไปตัดหญ้าในพื้นที่อื่น ที่มีหญ้าขึ้นรก เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทั่วถึง ช่วยลดความกังวล หรือปัญหาข้อร้องเรียนที่จะเกิดขึ้น.

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view