สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,524
Page Views 2,098,959
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทตล้อมแรดมอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วมหมู่ 12

ทตล้อมแรดมอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วมหมู่ 12

ทต.ล้อมแรด มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์   

          เช้าวันนี้ (29 ต.ค.56) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลล้อมแรด งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้จัดกิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวราษฎรในพื้นที่หมู่12 บ้านหนองเชียงราน จำนวน 9 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ด้านปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลทำให้สัตว์เลี้ยงตายและสูญหายเป็นจำนวนมาก โดยมีนายจุมพร ชมภูัรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เป็นผู้มอบ คณะผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลล้อมแรด ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้หน่วยงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลล้อมแรดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถิน และคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองเชียงราน ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุทกภัยดังกล่าว เพื่อหาแนวทางให้ความเช่วยเหลือโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 โดยมีรายชื่อราษฎรที่ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ดังกล่าว มีดังนี้

           1.นายสวัสดิ์  นันติชัย  ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,225 บาท

           2.นางมานิต  กาปินตา ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน    975 บาท

           3.นางสุนี เรือนปานันท์ ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,200 บาท

           4.นางสมผัส วงศ์คำยา ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,810 บาท

           5.นายต๋า  ไทยอินทร์  ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน    625 บาท

           6.นายจำรัส เรือนปานันท์ ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 575 บาท

           7.นายจรูญ  วงศ์สุริยา  ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน    600 บาท

           8.นางสุวิน  บุญมี        ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,150 บาท

           9.นางแดง  ลับแลชัย   ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,150 บาท   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,310 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view