สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 14/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,965,455
Page Views 2,081,434
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

นายกแอ๊ดจัดเวทีพบผู้นำหมู่บ้านไขก๊อกปัญหาชุมชน

นายกแอ๊ดจัดเวทีพบผู้นำหมู่บ้านไขก๊อกปัญหาชุมชน

นายกแอ๊ด จัดเวทีพบผู้นำหมู่บ้านเดือนละครั้งไขก๊อกปัญหาชุมชน

          ภาพบรรยากาศการประชุมผู้นำหมู่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2556 เมื่อเวลา 15.30 น. วานนี้ (24 ต.ค.56) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลล้อมแรด นำโดย นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด ได้มีนโยบายจัดขึ้น ในการพบปะผู้นำหมู่บ้าน 14 หมู่บ้านในเขตเทศบาล ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล เพื่อรับทราบปัญหาชุมชนที่เกิดขึ้นประจำเดือน  รวมถึงปัญหาความเดือดร้อนในชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในห้วงเดือนที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ อีกทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน  และผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนอีกด้วย  โดยมีฝ่ายข้าราชการประจำ นำโดย นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลตำบลล้อมแรด หัวหน้ากองงานระดับ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จก็จะร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็น ซึ่งเป็นอาหารที่มาจากแต่ละชุมชนสับเปลี่ยนหมุนเวียนจัำดทำ บรรยากาศในเวทีการประชุมทุกครั้ง ต่างก็ได้รับความสนใจจากผู้นำหมู่บ้าน มาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view