สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,977,926
Page Views 2,098,302
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทตล้อมแรดร่วมงานวันรวมพลังเครือข่ายสุขภาวะ

ทตล้อมแรดร่วมงานวันรวมพลังเครือข่ายสุขภาวะ

ทต.ล้อมแรด ร่วมงาน"วันรวมพลังเครือข่ายสุขภาวะชุมชนสู่ตำบลน่าอยู่" 

            นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด พร้อมด้วย นายวัชระ กาวิละนันท์ รองนายกฯ นายบุญช่วยภูมิภู เลขานายกฯ นายวิรัตน์ ก้อนเรือง ประธานสภา นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล และทีมนักวิชาการโครงการพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมออมสร้างสร้างตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เข้าร่วมกิจกรรมงานวันรวมพลังเครือข่ายสุขภาวะชุมชนสู่ตำบลน่าอยู่ ซึ่งจัดโดย อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม ต.เชียงใหม่ (แม่ข่ายโครงการตำบลสุขภาวะ) โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 3-4 ต.ค.2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

            การเดินทางไปราชการครั้งนี้ก็เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานโครงการดังกล่าว หลังจากที่ เทศบาลตำบลล้อมแรด โดยการนำของ  นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด ได้ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนชาวตำบลล้อมแรดช่วยกัน ผลักดันโครงการพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมออมสร้างสร้างตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน และได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายตำบลสุขภาวะของ ทต.เกาะคา (แม่ข่าย) จนได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.จำนวนเงินกว่า 14 ล้านบาท ในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้  โดยจะนำรูปแบบการจัดงาน รวมถึงความรู้วิชาการ เทคนิคการทำงาน การประสานงานเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ การออกบู๊ตแสดงผลงานเครือข่าย และแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการบรรยายเนื้อหาวิชาการต่างๆ ในห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมย่อย เพื่อนำมาพัฒนาปรับใช้ในโครงการการดำเนินงานของ ทต.ล้อมแรด ต่อไป โดยเฉพาะการเล่าเรื่อง และรายงานการสังเคราะ์ชุดความรู้ 4 ชุดความรู้ การมีส่วนร่วมเครื่องมือสู่ความสำเร็จ ของ อบต.ดอนแก้ว รวมถึงรายงานการขับเคลื่่อนโครงการตำบลน่าอยู่สุขภาวะชุมชนของ อบต.ดอนแก้ว อีกทั้ง ปราฐกถาพิเศษ หัวข้อ"สร้างแรงใจ เติมไฟ ฅนสร้างสุข" โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 3 อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ซึ่งได้ให้เกล็ดความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่นำมาแสดงบนเวทีมากมาย 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view