สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,032
Page Views 2,098,408
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรด รับมอบรางวัลชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติฯ

ทต.ล้อมแรด รับมอบรางวัลชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติฯ

ทต.ล้อมแรด รับโล่ห์เชิดชูเกียรติให้การสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ-บ้านอุมลองชนะเลิศรางวัลประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติฯ  

          เทศบาลตำบลล้อมแรด  คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติให้การสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติฯ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะที่บ้านอุมลอง คว้ารางวัลชนะเลิศ ชุมชนต้นแบบปลอดขยะ Zero Waste พร้อมโล่ห์เกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

            เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี นายวัชระ กาวิละนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลล้อมแรด เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ และรับมอบรางวัลชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการประกวดชุมชน โรงเรียน ปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2556 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประธานเปิดงาน  เป็นผู้มอบรางวัลให้กับตัวแทนชุมชน อปท.และสถานศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดดังกล่าว 100 แห่งทั่วประเทศ

         เทศบาลตำบลล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ได้ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับโล่ห์เชิดชูเกียรติให้การสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติฯ ตามเกณฑ์การตัดสินระดับประเทศโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักเกณฑ์ว่า ต้องเป็นหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรท้องถิ่นในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะจนประสบความสำเร็จ และยั่งยืน ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยชุมชน บ้านอุมลอง หมู่ 1 ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ในการประกวดครั้งนี้ และได้รับรางวัลต้นแบบชุมชนปลอดขยะ ในรอบที่ 1 รับโล่ห์รางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

        สำหรับการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนของเทศบาลตำบลล้อมแรด ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ซึ่งเริ่มตั้งแต่ กระบวนการคัดแยกภาคครัวเรือน การจัดเก็บ การขนส่งไปยังสถานที่ทิ้งขยะ ก่อนที่จะนำไปกำจัดให้ถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล โดยขณะนี้ได้ให้ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการคัดแยกปลายทาง เพื่อคัดเอาขยะพลาสติกทุกอย่าง อาทิ ถุงพลาสติก ขวดน้ำ ภาชนะ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก  โดยจะรับซื้อในอัตรา 30 บาท ต่อตัน เพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงพลังงานในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากหินน้ำมัน ก๊าซ และน้ำมันเชื้อเพลิง ขณะเดียวกันได้ผลักดันโครงการบริหารจัดการขยะให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะต้นทาง ตั้งแต่ภาคครัวเรือน ไปจนถึงกระบวนการจัดเก็บ และกำจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ขณะเดียวกันชุมชนบ้าน  อุมลอง หมู่ 1 บ้าน ในเขตเทศบาล ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะจนประสบความสำเร็จ ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และทุนสนับสนุนต่อเนื่อง 1-2 ปี อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับศึกษาดูงานของผู้สนใจ ภายใต้การดำเนินงานตำบลสุขภาวะ โครงการพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ร่วมออม ร่วมสร้างตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืนอีกด้วย

       สำหรับโครงการประกวดชุมชนและโรงเรียน ปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2556 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค.56 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมพรรษา 58 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน โรงเรียน และ อปท.ในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยเริ่มจากการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งกำเนิดขยะ การลดปริมาณขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ การจัดการกลางทางโดยผ่านระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.และการจัดการปลายทางคือการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view