สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 14/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,966,096
Page Views 2,082,130
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทตล้อมแรดอบรมความรู้กฎหมายแก่สตรี

ทตล้อมแรดอบรมความรู้กฎหมายแก่สตรี

ทต.ล้อมแรด อบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่สตรี

          เร็วๆ นี้ เทศบาลตำบลล้อมแรด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเถิน และ พมจ.ลำปาง ฝึกอบรมความรู้กฎหมายแก่สตรี ตามโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

          นายวัชระ กาวิละนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในสตรีอยู่ในขณะนี้ ส่วนใหญ่มักถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว และขาดโอกาสในสังคม ด้วยเหตุผลที่เปรียบเทียบระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง ทำให้ศักยภาพสตรีมีน้อย เมื่อเทียบกับผู้ชายซึ่งถือเป็น “ช้างเท้าหน้า” กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงถูกกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่หวังจะยกระดับสุภาพสตรีในทุกมิติ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไปสู่ความเสมอภาค และมีความสันติสุขอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชาย โดยการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่สตรีครั้งนี้ จะเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของสตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ สามารถใช้เป็นแนวทางในการต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมทางเพศ และทางสังคม รวมถึงส่งเสริมให้สตรีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน นำไปสู่การสร้างเครือข่ายสตรีในท้องถิ่นตำบลล้อมแรด

       สำหรับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นนโยบายของรัฐบาล เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2555 ดำเนินการภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555 มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ หรือปลอดดอกเบี้ย สำหรับสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างสวัสดิภาพให้แก่สตรี 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view