สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,010
Page Views 2,098,386
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทตล้อมแรดส่งเสริมควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

ทตล้อมแรดส่งเสริมควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

ทต.ล้อมแรด ส่งเสริมควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

เมื่อเร็วๆ นี้ เทศบาลตำบลล้อมแรด ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลล้อมแรด และสำนักงานเกษตรอำเภอเถิน จัดกิจกรรมฝึกอบรมควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ลดการใช้สารเคมี ความเสี่ยงต่อสารพิษตกค้างในสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ช่วยครอบครัวประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมี เกษตรกร และผู้สนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          นายวัชระ กาวิละนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรในเขต อ.เถิน เริ่มใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้น บางครั้งอาจละเลยการควบคุมในเรื่องปริมาณ หรือวันเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนั้นพืชผลทางการเกษตรที่นำมาบริโภคจึงมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมี และเมื่อสารเคมีถูกสะสมอยู่ในร่างกายเพิ่มขึ้น และจะแสดงอาการของโรคเมื่อภูมิต้านทานของร่างกายลดลงตามอายุขัย จะเห็นได้จากฤดูกาลผลิตข้าวของเกษตรกรที่ผ่านมา พบปัญหาการระบาดของแมลง เพลี้ยชนิดต่างๆ และโรคไหม้ระบาดทำลายต้นข้าวเสียหายอย่างหนัก ส่งผลทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตน้อยลง บางรายประสบปัญหาขาดทุน ไม่มีผลผลิตออกสู่ท้องตลาด ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้ จัดทำโครงการส่งเสริมควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี สามารถผลิตพืชอย่างปลอดภัย เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายใช้สารเคมี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รวม 14 หมู่บ้าน มีเกษตรกร และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          ความรู้ที่เกษตรกรจะได้นำไปใช้ประกอบด้วย การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา ซึ่งเป็นเชื้อราสีเขียว ที่มีคุณสมบัติควบคุมโรคพืชในดินหลายชนิด ช่วยละลายแร่ธาตุในดินให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเพาะปลูก ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และทำให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อเชื้อโรคพืชทั้งเชื้อรา และแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุโรคพืช และการทำเชื้อราบิวเวอร์เรีย หรือเชื้อราสีขาว ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลง สามารถทำลายแมลงได้หลายชนิด ได้แก่ แมลงจำพวกเพลี้ยต่างๆ กว่า 50 ชนิด หนอนผีเสื้อ ด้วง แมลงวัน ยุง และสามารถทำลายปลวก และมดคันไฟให้ตายยกรังได้ โดยเชื้อราที่เกษตรกรได้ฝึกหัดทำขึ้นมา จะมอบให้เกษตรกรได้นำไปใช้ในแปลงปลูกพืชผักสวนครัว นาข้าว ตลอดจนพืชสวนผลไม้ และพืชไร่ต่างๆ รวมถึงการเก็บไว้ในตู้รักษาอุณหภูมิ สำหรับใช้ประโยชน์ในคราวจำเป็นได้อีกด้วย การอบรมมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะให้เกิดความชำนาญ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องพึ่งการใช้สารเคมี หรือยาฆ่าแมลง     

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view