สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,568
Page Views 2,099,003
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทตล้อมแรดอบรมสุขภาพกาย-ใจผู้สูงอายุ

ทตล้อมแรดอบรมสุขภาพกาย-ใจผู้สูงอายุ

ทต.ล้อมแรด อบรมโครงการส่งเสริมร่างกายและจิตใจในผู้สูงอายุ

          เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลล้อมแรด นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม การส่งเสริมร่างกายและจิตใจในผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีทักษะ ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย โดยมีผู้สูงอายุจากหมู่บ้านต่างๆ ในเขตเทศบาลสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

             นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีอายุยืนขึ้นกว่าในอดีต โดยค่าเฉลี่ยในผู้สูงอายุเพศชาย จะมีอายุในราว 69.9 ปี เพศหญิง 74.4 ปี และการคาดการณ์ในปี พ.ศ.2568 ประเทศไทยจะก้าวกระโดด มีผู้สูงอายุ มากถึง 14.4 ล้านคน และในปี พ.ศ.2593 ผู้สูงอายุจะล้นเมือง มีจำนวนมากถึง 27 คนใน 100 คน ของพลเมืองทั้งประเทศ ขณะเดียวกันก็พบอีกว่าผู้สูงอายุที่มีต้องอดทนทำมาหาเลี้ยงชีพตนเอง และครอบครัวอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีปัญหาด้านสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ เนื่องจากอยู่ในวัยที่ร่างกายเสื่อมถอยลง ทำให้เกิดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้า และมีปัญหาด้านสุขภาพตามมา

             ขณะที่ข้อมูลการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลพบว่า ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ จำนวน  2,900 คน แยกรายอายุในช่วง 60-69 ปี 1,539 คน อายุ 70-79 ปี 957 คน อายุ 80-89 ปี 368 คน และ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 36 คน เป็นผู้พิการ 354 คน ผู้ป่วยอนาถา 30 คน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนครอบครัว และมีญาติพี่น้องคอยดูแลใกล้ชิด มีเพียงร้อยละ 0.1 ที่โดดเดี่ยวจากชีวิตคู่ ทั้งที่สามี หรือภรรยาได้เสียชีวิตไปนานแล้ว อาศัยกำลังแรงกายที่ยังแข็งแรงอยู่ประกอบอาชีพจักรสานไม้ไผ่ และเย็บปักถักร้อยในยามว่าง ผ่อนคลายความเหงา และความว้าเหว่ แม้ว่าจะมีบุตรหลานคอยดูแลปรนนิบัติในครอบครัวก็ตาม งานฝีมือที่สั่งสมประสบการณ์มาตั้งแต่วัยคนหนุ่มสาว จึงทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานเหล่านี้ ทำรายได้ให้กับผู้สูงอายุมีทุนหมุนเวียนใช้จ่ายในครอบครัว และเหลือเก็บเป็นเงินออมไว้ทำบุญไปตลอดบั้นปลายชีวิต

                ทั้งนี้ปัญหาที่พบในกลุ่มผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตด้วยอาการป่วยของโรคเรื้อรังต่างๆ อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคถุงลมโป่งพอง และโรคหัวใจ ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น รับประทานอาหารที่ให้คุณค่าสารอาหารที่ไม่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอาหารที่มีรสจัด ของดอง การดื่มสุรา และสูบบุหรี่ เป็นต้น เมื่อสั่งสมมาอย่างยาวนาน ตราบใดที่ร่างกายอ่อนแอลง ปัญหาสุขภาพจึงเกิดขึ้น ทำให้เกิดการล้มป่วย และเสียชีวิตในวัยที่มีอายุมากแล้ว  

         สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นจะทำให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าใจชีวิตมากขึ้น เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ได้มีกิจกรรมทำในยามว่างอย่างเหมาะสมกับวัย และดูแลสุขภาพตนเองได้  นอกจากผู้สูงอายุจะได้รับรู้การปฏิบัติตนในวัยสูงอายุและหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยจากทีมวิทยากรโรงพยาบาลชุมชนเถินแล้ว ยังได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ออกกำลังกาย รำไม้พลอง 8 ท่าทาง ประกอบเสียงเพลง ทางโครงการยังได้นิมนต์ พระครูพิพิธธรรมมงคล เจ้าอาวาสวัดกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย มาแสดงธรรมเทศนาในหัวข้อ พระธรรมกับการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุ รวมถึงการฝึกจิตให้เป็นสมาธิ เพื่อพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้วยกันอีกด้วย

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view