สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,963,353
Page Views 2,078,950
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทตล้อมแรดมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องแม่ตัวอย่างแห่งปี '56

ทตล้อมแรดมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องแม่ตัวอย่างแห่งปี

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่อง แม่ตัวอย่างแห่งปี

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

(12 สิงหามหาราชินี) ประจำปี 2556

โดยเทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 

โดยให้ชุมชนคัดเลือกมา หมู่บ้านละ 1 ท่าน รายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นแม่ตัวอย่างแห่งปี           ประจำปี 2556  มีดังนี้;

                             หมู่ที่ 1 บ้านอุมลอง                 นางมาลัย        เทอินต๊ะ

                             หมู่ที่ 2 บ้านเวียง                    นางทองเรือน   ชาวพะเยาว์

                             หมู่ที่ 3 บ้านท่านาง                 นางทองเวียน   จินากุล

                             หมู่ที่ 4 บ้านล้อมแรด                นางตุ๊             อภัยศรี

                             หมู่ที่ 5 บ้านเหล่า                    นางเสงี่ยม       บุญเชื่อม

                             หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว               นางจันเนียม     สุริยะมณี

                             หมู่ที่ 7 บ้านดอนไชย               นางจันทร์เพ็ญ  วิเศษยิ่ง

                             หมู่ที่ 8 บ้านหนองเตา              นางสำราญ      ม่วงมี

                             หมู่ที่ 9 บ้านท่าเมล์                 นางบุญชอบ     สุภาชาติ

                             หมู่ที่ 10 บ้านสบคือ                นางสมเจตน์     อุดเทพ

                             หมู่ที่11 บ้านเด่นแก้ว              นางอาวรณ์      ไชยวิภาสสาทร

                             หมู่ที่ 12 บ้านหนองเชียงราน    นางสมพร       ประจันศรี

                             หมู่ที่ 13 บ้านดอนทราย          นางพยอม        อุบลคำ

                             หมู่ที่ 14 บ้านแพะหลวง           นางภรณี         อย่างอิ่น

 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view