สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 14/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,966,055
Page Views 2,082,089
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรดรายงานผลแข่งเดิน-วิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ

ทต.ล้อมแรดรายงานผลแข่งเดิน-วิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ

ผลการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหามหาราชินี) ประจำปี 2556

โดยเทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 

รุ่นเยาวชนระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา (ชาย)

รางวัลชนะเลิศ ที่ 1  :     นายเจ่อ   แซ่ซ้ง        หมายเลข  43          (แชมป์ 2 ปีซ้อน)

รางวัลที่ 2  :  นายมงคล   ขัดสาย                   หมายเลข 19

รางวัลที่ 3   : นายชูชาติ   ทรงสวัสดิ์พงศ์          หมายเลข 50

รางวัลที่ 4  : นายทองทรัพย์  แซ่ว่าง                หมายเลข 45

รางวัลที่ 5  : นายบี          แซ่ลี้                      หมายเลข 44


รุ่นเยาวชนระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา (หญิง)

รางวัลชนะเลิศ ที่ 1  :     น.ส.ศิริทอง  หยกขุมทรัพย์     หมายเลข 39    (แชมป์ 3 ปีซ้อน)      

รางวัลที่ 2  :  น.ส.สโรชา  จันทร์หอม                         หมายเลข 40

รางวัลที่ 3   : น.ส.ภัตปภาดา  ปันพรม                        หมายเลข 9

รางวัลที่ 4       -ฟราว์-

รางวัลที่ 5      -ฟราว์-

 

รุ่นประชาชนทั่วไป(อายุไม่เกิน 45 ปี) ชาย

รางวัลชนะเลิศ ที่ 1  :     นายวิษณุ  จรูญบุษบา           หมายเลข 6   

รางวัลที่ 2  :  นายกำพล  ลำภู                                  หมายเลข 2

รางวัลที่ 3   : นายสมบัติ  วนาดำรงธรรม                     หมายเลข 3

รางวัลที่ 4  : นายวรรณวุฒิ  พิชิตสกูล                         หมายเลข 4

รางวัลที่ 5  :  นายขวัญชัย  หาญพญาไพร                    หมายเลข 5

 

รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน 45 ปี) หญิง

รางวัลชนะเลิศ ที่ 1  :     นางทองมี   การะพัด             หมายเลข 1   

รางวัลที่ 2  :  -ไม่มี-                                              หมายเลข -

รางวัลที่ 3   : -ไม่มี-                                              หมายเลข -

รางวัลที่ 4  : -ไม่มี-                                               หมายเลข -

รางวัลที่ 5  :  -ไม่มี-                                              หมายเลข -

 

รุ่นเยาวชนประถมศึกษา (ชาย)

รางวัลชนะเลิศ ที่ 1  :     ด.ช.ธรรมนูญ   ศิริจันทร์       หมายเลข 21

รางวัลที่ 2  :  ด.ช.อภิรักษ์   แก่นแก้ว                        หมายเลข 27

รางวัลที่ 3   : ด.ช.กิตติศักดิ์  คำภิระ                          หมายเลข 5

รางวัลที่ 4  : ด.ช.ศุภกร  เทพฟั่น                              หมายเลข 28

รางวัลที่ 5  : ด.ช.อรรถพล   สุวรรณจันทร์                  หมายเลข 1

 

รุ่นเยาวชนประถมศึกษา (หญิง)

รางวัลชนะเลิศ ที่ 1  :     ด.ญ.ศิริธร   สุวรรณา               หมายเลข  23

รางวัลที่ 2  :        -ฟราว์-                                         หมายเลข -

รางวัลที่ 3   : -     -ฟราว์-                                         หมายเลข -

รางวัลที่ 4  :        -ฟราว์-                                         หมายเลข -

รางวัลที่ 5  :        -ฟราว์-                                         หมายเลข -

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view