สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,585
Page Views 2,099,020
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรดปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

ทต.ล้อมแรดปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

เทศบาลตำบลล้อมแรด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหามหาราชินี

       เช้าวันนี้ (11 ส.ค.56) เวลา 09.00 น เทศบาลตำบลล้อมแรด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 1,700 ต้น โครงการล้อมแรดร่วมใจลดภัยเมืองร้อน ประจำปี 2556 บริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ 11 บ้านเด่นแก้ว ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และหน่วยงานราชการใส่ใจสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เร่งสร้างพื้นที่สีเขียว พัฒนา และฟื้นฟูป่าไม้ในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่มรื่น และรักษาสมดุลยในธรรมชาติ โดยมีประชาชน นักเรียน ส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะผู้บริหารเทศบาล ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

      โดย นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด ประธานเปิดงาน ได้กล่าวว่า ความเจริญก้าวหน้าในบ้านเมืองในปัจจุบันอย่างรวดเร็ว ทำให้ิิเกิดการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น และมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะปัญหาการตัดไม้ ทำลายป่าอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อมและทำลายระบบนิเวศน์วิทยาทางธรรมชาติ ก่อใ้ห้เกิดสภาวะโลกร้อนมากขึ้น อีกทั้งปัญหาขยะมูลฝอย และน้ำเสียในชุมชน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องหันหน้าช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอาศัย ด้วยการเร่งฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวอย่างมีระบบรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและร่วมกันเป็นเจ้าของช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ปกป้องให้พ้นภัยจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่หาผลประโยชน์จากป่า เพื่อป้องกันป่าไม้ถูกทำลาย ร่วมถึงกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วมรักษาความสะอาด ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมืองต่อไป 

     สำหรับกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานขอความร่วมมือสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ อุทยานแห่งชาติแม่วะ จำนวน 700 ต้นและภาคเอกชน ตลอดจนการจัดซื้อกล้าพันธุ์ไม้สักทอง จำนวน 2,000 ต้น สำหรับมอบให้ผู้นำหมู่บ้านนำไปปลูกในชุมชน 14 หมู่บ้าน อีกด้วย ทั้งนี้ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านเด่นแก้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลล้อมแรด และประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ปัจจุบันเป็นสถานที่ทิ้งขยะชุมชน และดำเนินการโครงการค้ดแยกขยะโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาล กับบริษัทเอกชน เพื่อคัดแยกขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยากออกไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยที่ดินส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะต้นไม้ยืนต้นหลากหลายสายพันธุ์ เพื่อรองรับการสร้างสวนพฤกษาศาสตร์ ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และกิจกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด อาทิ การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังลม และพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น


  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view