สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,592
Page Views 2,099,027
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทตล้อมแรดประกาศผลประกวดคำขวัญ-เรียงความวันแม่ฯ

ทตล้อมแรดประกาศผลประกวดคำขวัญ-เรียงความวันแม่ฯ

ผลการประกวดคำขวัญ เรียงความ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ผลการประกวดคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

1)     ระดับประถมศึกษา

       รางวัลชนะเลิศ        ได้แก่    ด.ญ.ธนัชดา    ทองนาค    โรงเรียนบ้านดอนไชย

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.ภูวดล      กองอยู่     โรงเรียนล้อมแรดวิทยา

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.กุลธิดา     ศรีกุล      โรงเรียนบ้านดอนไชย

2)     ระดับมัธยมศึกษา

       รางวัลชนะเลิศ        ได้แก่     ด.ญ.ชนัชพร  แจ้นิยม     โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่   นายคุณากร   สืบอ้าย     โรงเรียนเถินวิทยา

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่   น.ส.ศิริลักษณ์ วงศ์เวียน   โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์

ผลการประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

1)     ระดับประถมศึกษา ป.1 – ป.3

        รางวัลชนะเลิศ    ได้แก่                  ด.ญ.จารุวรรณ      วงศ์เต๋    ชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านหนองเตา

              รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่     ด.ญ.ชาลิสา      กอบกำ      ชั้น ป.3 โรงเรียนอักษรศิลป์

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ปองขวัญ  ยันระหา ชั้น ป.3 โรงเรียนอักษรศิลป์

2)     ระดับประถมศึกษา ป.4 – ป.6

       รางวัลชนะเลิศ        ได้แก่    ด.ญ.ชญานี  เวียงชัย   ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านอุมลอง

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  ด.ช.ธนาวดี ไชยแดง   ชั้น ป.5 โรงเรียนอักษรศิลป์

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  ด.ช.พุฒิพงศ์ จันลา   ชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านหนองเตา

3)     ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา

       รางวัลชนะเลิศ        ได้แก่    น.ส.เกสรา  สุภาเชื้อ    ชั้น ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  น.ส.เบญจวรรณ คงเจริญ  ชั้น ปวช.2 วิทยาลัยการอาชีพเถิน

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  น.ส.กัตปภาดา นันพรม ชั้น ปวช.2 วท.อาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

4)     ระดับประชาชนทั่วไป

       รางวัลชนะเลิศ        - ไม่มี-

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   - ไม่มี-

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่     น.ส.อรัญญา  สมกาละ                

หมายเหตุ

-แจ้งให้ผู้มีรายชื่อได้รับรางวัลดังกล่าว ติดต่อขอรับรางวัลได้ภายในบริเวณงาน วันที่ 11 ส.ค.56

รายงานตัวในเวลา 18.00 น.เวทีกลาง สวนสาธารณะเมืองเถิน

(รับบนเวทีในเวลาประมาณ 20.00 น.หลังกิจกรรมกราบแม่)

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view