สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,591
Page Views 2,099,026
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรด เชิญผู้สนใจแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่

ทต.ล้อมแรด เชิญผู้สนใจแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่

หลักเกณฑ์การประกวด  ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมแดนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติฯ

ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม 2556)

เทศบาลตำบลล้อมแรด  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง

************************************

 1. ผู้มีสิทธิส่งทีมเข้าประกวด  แบ่งเป็น  3  ระดับ  ดังนี้

-  ระดับประถมศึกษา 

-  ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา

-  ระดับอุดมศึกษา/ประชาชนทั่วไป

2. ผู้สมัครทุกคนในทีมจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในเขตตำบลล้อมแรดหรือกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตเทศบาลฯ  และจะต้องได้รับคำรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาหรืออาจารย์ที่อยู่ในสถานศึกษา  

3. ผู้สมัครทุกคนในทีม จะต้องแนบหลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านให้ครบทุกคน

4. ทีมที่เข้าประกวดจะต้องมีสมาชิก (แดนเซอร์) ไม่ต่ำกว่า 6 คน และไม่เกิน 15 คน  และจะต้องมีนักร้องนำ  อย่างน้อย 1 คน แดนเซอร์ และนักร้อง จะต้องอยู่ในระดับชั้นที่เข้าประกวด หรือตามความเหมาะสม

5. นักร้องและแดนเซอร์ มีสิทธิ์เข้าประกวดได้เพียงทีมเดียวและรุ่นเดียว เท่านั้น

6. ทีมที่เข้าประกวดจะต้องนำแผ่นซีดีเพลงที่จะเข้าประกวดมาเอง โดยให้ประสานงานกับเครื่องเสียงที่เทศบาลฯ จัดให้ก่อนการประกวดให้เรียบร้อยก่อนการประกวด

7. เพลงที่ใช้ในการประกวด  จะต้องเป็นเพลงไทยลูกทุ่ง และจะต้องมีจังหวะเร็ว เท่านั้น

8. การแต่งกาย ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของเพลง และคำนึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเป็นหลัก

9.  เกณฑ์การตัดสิน

          การเต้นของแดนเซอร์  80 คะแนน

-          ความพร้อมเพรียงกัน                                        20  คะแนน

-          การแสดงออกท่าทาง ลีลาสัมพันธ์กับเพลง      20  คะแนน

-          การแต่งกายสวยงามเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อเพลง      20  คะแนน

-          ความคิดริเริ่ม            20  คะแนน

          การร้องของนักร้องนำ  20 คะแนน

-          น้ำเสียง ทำนอง จังหวะของผู้ร้องนำ                   10  คะแนน

-          การแต่งกาย ลีลา การขับร้อง                              10  คะแนน

10. เงินรางวัล

รุ่นประถมศึกษา

-          รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รุ่นมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา

-          รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รุ่นอุดมศึกษา /ประชาชนทั่วไป

-          รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับเงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

11.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

12.  ส่งใบสมัครการประกวดฯ ได้ที่ ห้องกองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ โทร. 054-291520 ต่อ 19  ตั้งแต่บัดนี้ -7 สิงหาคม 2556   

13. เริ่มการประกวดในวันที่ 11 สิงหาคม 2556  เวลาประมาณ  20.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง สวนสาธารณะเมืองเถิน

หมายเหตุ   เทศบาลฯ จะพิจารณาจากจำนวนทีมที่เข้าร่วมประกวด  หากมีจำนวนทีมที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เทศบาลฯ                      จะทำการประกวดในรอบคัดเลือกในวันที่ 10 สิงหาคม 2556 โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลังต่อไป 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view