สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,963,348
Page Views 2,078,945
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรดประกวดคำขวัญวันแม่แห่งชาติ'56

ทต.ล้อมแรดประกวดคำขวัญวันแม่แห่งชาติ

หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม 2556)

เทศบาลตำบลล้อมแรด  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง

***********************************

 1. ผู้มีสิทธิส่งคำขวัญเข้าประกวด แบ่งเป็น  2  ระดับ  ดังนี้

- ระดับประถมศึกษา 

- ระดับมัธยมศึกษา  

2. ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในเขตตำบลล้อมแรดหรือกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตเทศบาลฯ และจะต้องได้รับคำรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรืออาจารย์ในโรงเรียนที่ท่านกำลังศึกษาอยู่

3. คำขวัญที่ส่งประกวดทุกระดับต้องเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง  ไม่เว้นบรรทัดหรือตัวพิมพ์ดีด หรือตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์มาตรฐาน

4. ผลงานที่เข้าประกวดจะต้องเป็นคำขวัญภาษาไทยที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่ทำการคัดลอกหรือเปลี่ยนแปลงผลงานของผู้อื่นไม่เคยนำไปเผยแพร่และประกวดที่ใดมาก่อน

5. ผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวดจะต้องแจ้งชื่อ - นามสกุล  ระบุระดับชั้น โรงเรียน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์           ของเจ้าของผลงานคำขวัญที่ส่งเข้าประกวดให้ชัดเจน

6. ผู้ที่สนใจสามารถส่งคำขวัญได้คนละ  1 คำขวัญ ต่อ  1 ระดับ เท่านั้น

7. รางวัลสำหรับคำขวัญที่ชนะการประกวด จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

9. ส่งผลงานการประกวดคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2556 ได้ที่ ห้องกองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลล้อมแรด  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ โทร. 054-291520 ต่อ 19  ตั้งแต่บัดนี้ -7 สิงหาคม 2556   

10. ประกาศผลการประกวดคำขวัญวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ผ่านทาง เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลล้อมแรด

11.  เกณฑ์การให้คะแนน  (40  คะแนน)

          11.1  ความน่าสนใจของคำขวัญ                      10  คะแนน

          11.2  การให้แนวคิดที่ดี                                10  คะแนน

          11.3  ความไพเราะของคำขวัญ                        10  คะแนน

          11.4  การสื่อถึงความหมายความรักของแม่ที่มีต่อลูก 10  คะแนน

12. เงินรางวัล

               รุ่นประถมศึกษา

    - รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับเงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร

               รุ่นมัธยมศึกษา

- รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร

   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับเงินรางวัล 600 บาท พร้อมเกียรติบัตร

   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล 400 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view