สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,977,895
Page Views 2,098,271
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรดเชิญชวนร่วมประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ

ทต.ล้อมแรดเชิญชวนร่วมประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ

 เทศบาลตำบลล้อมแรด เชิญร่วมกิจกรรมประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม 2556)

เทศบาลตำบลล้อมแรด  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง

***************************************

หลักเกณฑ์การประกวดมีดังนี้

 1)ผู้มีสิทธิส่งเรียงความเข้าประกวด  แบ่งเป็น  3  ระดับ  ดังนี้

    - ระดับประถมศึกษา  แบ่งเป็น 2 ชั้น

       1. ป.1 – ป.3  หัวข้อ “แม่ของฉัน” ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด (กระดาษเอ4)

       2. ป.4 – ป.6  หัวข้อ “พระคุณของแม่” ความยาวไม่ต่ำกว่า 20 บรรทัด (กระดาษเอ4)

    - ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา หัวข้อ “บทบาทของแม่ที่มีต่อลูก” ความยาว 2 หน้ากระดาษเอ4

    - ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป หัวข้อ “แม่ของแผ่นดิน” ความยาว 3 หน้ากระดาษเอ4 

2) ผลงานที่เข้าประกวดจะต้องเป็น เนื้อหาเรียงความแสดงความรู้สึกของลูกที่มีต่อแม่

3) ผลงานที่เข้าประกวด จะต้องมีชื่อเรื่องตามความเหมาะสมของเนื้อเรื่อง

4) เรียงความที่ส่งประกวดทุกระดับต้องเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงไม่เว้นบรรทัดหรือตัวพิมพ์ดีด หรือตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์มาตรฐาน

5) ผลงานที่เข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่ทำการคัดลอกหรือเปลี่ยนแปลงผลงานของผู้อื่นไม่เคยนำไป         เผยแพร่และประกวดที่ใดมาก่อน

6) ผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดจะต้องแจ้ง ชื่อ - นามสกุล  ระบุระดับชั้น โรงเรียน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์เจ้าของผลงาน           เรียงความที่ส่งเข้าประกวดให้ชัดเจน

7) ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้  คนละ  1 ผลงาน ต่อ  1 ระดับ เท่านั้น

8) รางวัลสำหรับเรียงความที่ชนะการประกวด จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรทุกระดับชั้น 

9) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

10) เกณฑ์การให้คะแนน

    10.1)  เนื้อหาสาระ   10  คะแนน              10.2) ความคิดสร้างสรรค์     10  คะแนน

    10.3) การใช้ภาษา   10  คะแนน              10.4) อักขรวิธี                  10  คะแนน

    10.5) ความสะอาด   10  คะแนน

11)ชิงเงินรางวัล

          รุ่นประถมศึกษา

         -ระดับชั้น ป.1 – ป.3

                   - รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร

         -ระดับชั้น ป.4 – ป.6

                  - รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          รุ่นมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา

                   - รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับเงินรางวัล 600 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล 400 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          รุ่นอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

                   - รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับเงินรางวัล 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล 600 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ส่งผลงานมาที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลล้อมแรด โทร.054-291520 ต่อ 19 ในวันและเวลาราชการ

ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 7 ส.ค.นี้ 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view