สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,049
Page Views 2,098,425
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรด จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

ทต.ล้อมแรด จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

เทศบาลตำบลล้อมแรดจัดโครงการอบรมให้ความรู้สร้างความตระหนักโรคเอดส์

          ช่วงเช้าวันที่ 30 ก.ค.56 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง นายวัชระ กาวิละนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รณรงค์ และสร้างความตระหนักการมีพฤติกรรม และค่านิยมเรื่องเพศที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบการติดเชื้อ และการสูญเสียต่อ การเสียชีวิตจากการรับเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ของคน และบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัว โดยมีนักเรียน เยาวชน กลุ่มเสี่ยงจากสถานบันการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 50 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลชุมชนเถิน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน

          ทั้งนี้ ผลการประชุมเอดส์นานาชาติครั้งที่ 19 หรือ AIDS 2012 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซี ที่ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย สรุปว่าโรคเอดส์เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ และทั่วโลก แม้ว่าสถานการณ์ของโรคเอดส์ ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ทั่วโลก จะดีขึ้น ตั้งแต่มีการให้ยาต้านไวรัสเอดส์อย่างกว้างขวาง แต่ก็ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกปีละ 2 ล้านกว่าคน สำหรับในประเทศไทยพบว่าคนไทยติดเชื้อรายใหม่ชั่วโมงละเกือบ 2 คน และมีผู้เสียชีวิตจากเอดส์ปีละเกือบ 2 ล้านคน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนอีกจำนวนมากยังไม่ตระหนัก ยังไม่ป้องกันตัว และ 8 ใน 10 คนที่ติดเชื้ออยู่แล้วทั่วโลกในขณะนี้ยังไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อเพราะไม่เคยไปตรวจเลย เป็นต้นตอในการส่งต่อเชื้อให้คนอื่นต่อๆ ไป ดังนั้นการทำให้คนที่ติดเชื้อเอชไอวีอยู่แล้วรู้ตัว จึงเป็นมาตรการสำคัญที่สุดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ เพราะถ้ารู้ว่าติดเชื้อก็จะได้ป้องกันการส่งต่อเชื้อให้คนอื่นอย่างจริงจัง และเข้าสู่ขบวนการรักษาแต่เนิ่นๆ รักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ บุคคลนั้นก็จะไม่สามารถส่งต่อเชื้อให้ใครต่อได้อีก เพราะไวรัสในตัวจะถูกยาต้านไวรัส กดจนเหลือน้อยมาก ทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น  

          ด้าน นายวัชระ กาวิละนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด กล่าวว่า ข้อมูลสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง ยืนยันให้เห็นว่าปัญหาเด็กเยาวชนในวัยเรียนมีเพศสัมพันธ์ และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ที่เกิดจากพฤติกรรมการลอกเลียนแบบสื่อ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะโรคเอดส์ เป็นปัญหาของสังคมที่ทุกฝ่ายต้องหาทางร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ลำพังการให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับเพศศึกษาด้านเดียวยังไม่พอ ต้องปลูกฝังให้เข้าใจในคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีที่ปฏิบัติกันมา เพื่อให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์ ได้ เรียนรู้ และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เมื่ออยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน รวมถึงการเป็นหัวหน้าครอบครัวเมื่อมีความพร้อม อย่างน้อยก็ควรจะตอบแทนพระคุณของบิดรมารดา และผู้มีอุปการคุณ ที่ได้ให้การศึกษาเล่าเรียน และส่งเสียเลี้ยงดูจนเติบโต เพื่อให้ได้รู้สำนึก และตระหนักถึงความไม่เหมาะสม ให้ยับยั้งชั่งใจ สิ่งไหนควรทำ และสิ่งไหนที่ไม่ควรทำ.     

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view