สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 14/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,966,030
Page Views 2,082,064
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรดจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาคึกคัก

ทต.ล้อมแรดจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาคึกคัก

เทศบาลตำบลล้อมแรด จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาคึกคัก

          เทศบาลตำบลล้อมแรด จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา และส่วนราชการร่วมงานอย่างคึกคัก

           การจัดกิจกรรมโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556 ในครั้งนี้ กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลล้อมแรด เป็นเจ้าภาพงาน กำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2556 บริเวณเวทีกลางสวนสาธารณะเมืองเถิน หมู่ 3 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมประชาชนหันมางดเหล้า สิ่งเสพติด และอบายมุขต่างๆ ตลอดเข้าพรรษา 3 เดือน ได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างบุญกุศล ทำความดี ขัดเกลาจิตใจ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ด้วยการรักษาศีล ปฏิบัติธรรม ในโอกาสวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชาภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ และวิธีบัดรักษาพิษภัยของสุรา บุหรี่ และยาเสพติดต่างๆ และความสำคัญของวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา รวมถึงการจัดกิจกรรมในภาคกลางคืนตั้งแต่คืนวันที่16-18 กรกฎาคม เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมสมโภชเทียนพรรษา มีการแสดงของน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ยิ่งใหญ่ตระการตา ตลอดทุกค่ำคืน และภาคเช้าวันที่ 19 กรกฎาคม พร้อมใจกันแต่งชุดพื้นเมืองสีขาวร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การงดดื่มสุรา เลิกบุหรี่ และขบวนแห่เทียนพรรษาของชุมชน สถานศึกษาต่างๆ และองค์กรเอกชนในเขตเทศบาล จำนวน 18 ขบวน เพื่อสร้างความตระหนักของพิษภัยของสุรา-บุหรี่ ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา

          สำหรับกิจกรรม หล่อเทียนพรรษา ซึ่งได้จัดขึ้นในช่วงเช้าวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริเวณลานกลางแจ้งสวนสาธารณะเมืองเถิน นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด ประธานในพิธี ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลล้อมแรด เด็กนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ ในเขตเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบพิธีทางสงฆ์ ถวายภัตราหาร ปิ่นโต สวดเจริญพุทธมนต์ พระสงฆ์ 5 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ลงในบล็อก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้ว ความสูง 1.50 เมตร จำนวน 14 เล่ม สำหรับจัดทำเป็นเทียนพรรษาที่จะใช้ในการสมโภชน์ และนำไปถวายยังวัด สำนักสงฆ์ต่างๆ ในเขตเทศบาล ซึ่งประชาชน และผู้ที่สนใจที่ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถมาร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาในช่วงที่มีการจัดงานสมโภชน์ภาคค่ำ ตั้งแต่วันที่ 16-18 กรกฎาคมนี้ เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป

          นอกจากนี้ภายในงานยังให้มีกิจกรรมมอบรางวัลบุคคลต้นแบบเลิกสุราสำเร็จ โดยคัดเลือกบุคคลจากชุมชน มีหลักเกณฑ์การตัดสินดังนี้ จะต้องเป็นบุคคลที่เคยติดสุรามาก่อน และมีมูลเหตุ/ปัจจัยเป็นแรงผลักดันให้หันมาเลิกสุราตลอดชีวิต โดยผ่านการรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณการทำคุณงาม ความดี และเป็นแบบอย่างให้กับสังคม จาก นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายอำเภอเถิน ซึ่งมีกำหนดจะมอบในช่วงพิธีเปิดงาน หลังเวลา 09.30 น.วันที่ 19 กรกฎาคม ที่สวนสาธารณะเมืองเถิน โดยซึ่งรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับมอบรางวัลดังกล่าวมีดังนี้

          1.นายสนอง อภัยศรี อายุ 76 ปี ราษฎรหมู่ที่ 4 บ้านล้อมแรด

          2.นายบรรโยง คำใส อายุ 51 ราษฎรหมู่ที่ 8 บ้านหนองเตา

          3.นายอุดม ชื่นพุก อายุ 60 ปี ราษฎรหมู่ที่ 11 บ้านเด่นแก้ว  

          4.นายประนอม วุฒิมา อายุ 55 ปี ราษฎรหมู่ที่ 13 บ้านดอนทราย

          5.นายบุญฤทธิ์ สอนเถื่อน อายุ 52 ปี ราษฎรหมู่ที่ 2 บ้านเวียง

          6.นางสาวภัทรกร สุริยะมณี อายุ 45 ปี ราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านท่านาง

ทั้งนี้การจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบเลิกสุราสำเร็จแห่งปี ในประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมามีต้นแบบเลิกสุราสำเร็จในโครงการดังกล่าวอย่างน้อยที่สุด 28 คนแล้ว เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อให้มีประชาชนเลิกสุราสำเร็จในชุมชนเพิ่มขึ้น และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม และประเทศชาติต่อไป.

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view