สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,058
Page Views 2,098,434
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ตรวจคืบหน้าคัดแยกขยะชุมชน

ตรวจคืบหน้าคัดแยกขยะชุมชน

คณะผู้บริหาร ทต.ล้อมแรด ลงพื้นที่ตรวจสอบ  คืบหน้าคัดแยกขยะชุมชน                                                                                                                    พบว่าขยะพลาสติก-กระดาษ พัฒนาเป็นเชื้อเพลิงภาคอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์

        เมื่อเร็วๆ นี้ (8 ก.ค.56) นายประชา เสริมพานิช ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด ในฐานะตัวแทน นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด พร้อมด้วย นายบุญช่วย ภูมิภู เลขานายกเทศมนตรี นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าผลดำเนินการคัดแยกขยะเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ของภาคเอกชน บริเวณสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลบาลตำบลล้อมแรด พื้นที่หมู่ 11 บ้านเด่นแก้ว ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง โดยมี นายพนม ไพศาลยกิจ ผู้จัดการฝ่ายโครงการ บริษัทเทอร์มัล เทค จำกัด  คอยให้รายละเอียดผลดำเนินการที่ผ่านมา มี นายประนอม ตาทรายวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลล้อมแรด ให้การต้อนรับ การเดินทางมาครั้งนี้ เป็นการตรวจความคืบหน้าการคัดแยกขยะชุมชน เบื้องต้นพบว่าขยะที่มีส่วนผสมของพลาสติก กระดาษ ที่ค่าความชื้นไม่เกินร้อยละ 25 รวมถึงขยะแห้งที่สามารถเผาได้ กว่าร้อยละ 95 สามารถใช้เป็นขยะพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนการใช้พลังงานจากถ่านหินลิกไนต์ ที่มีราคาแพง ในภาคอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ภายในประเทศได้  

        ด้าน นายจุมพร ชมภูรัตน์  นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้ทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ บริษัทเทอร์มัล เทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดการพลังงาน ในการคัดแยกขยะชุมชนของตำบลล้อมแรด ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งบริษัทภาคเอกชนดังกล่าวจะเข้ามาดำเนินการคัดแยกเอาขยะที่เป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ที่มีส่วนผสมของพลาสติก กระดาษ เพื่อส่งให้กับโรงงานปูนซีเมนต์ภายในประเทศในอัตรารับซื้อ หรืออัตราที่ต้องจ่ายให้กับภาครัฐ ตันละ 30 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเทศบาล ในการลดปริมาณขยะชุมชน 14 หมู่บ้าน ที่จัดเก็บได้มากถึงวันละ 15-20 ตันต่อวัน มูลฝอยส่วนใหญ่มีทั้งขยะรวม และขยะที่ผ่านการคัดแยกเอารีไซเคิลออกไปแล้ว มาจากชุมชนโดยตรง ตลาดสด ปั๊มน้ำมัน ร้านค้า สถานที่ราชการ และสถานที่บริการด้านการท่องเที่ยว โดยการดำเนินการของภาคเอกชนดังกล่าว จะสามารถรองรับกับปริมาณขยะชุมชนในเขตเทศบาลได้ทั้งตำบล ซึ่งผลดีที่สุด จะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาล และแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้

        ก่อนหน้านี้เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้ใช้พื้นที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยบนเนื้อที่ดินสาธารณประโยชน์ 102 ไร่ ผ่านการใช้พื้นที่ฝังกลบมามากกว่า 10 ปี ทำให้พื้นที่ดำเนินการกำจัดเหลือน้อยลง ซึ่งสวนทางกับความเจริญ และขนาดของชุมชนในเทศบาลที่เพิ่มขึ้น คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ปรับปรุงระบบการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีต่างๆ หลายวิธี และได้ใช้วิธีการเผาด้วยเตาเผาแบบไร้มลพิษ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือการคัดแยกขยะ จัดเก็บขยะ และการกำจัดขยะ เพื่อบูรณาการเรื่องขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง และเหมาะสมให้ยั่งยืน

        ด้าน นายพนม ไพศาลยกิจ ผู้จัดการฝ่ายโครงการบริษัทเทอร์มัล เทค จำกัด  เปิดเผยว่า ความพยายามของภาคอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ ในการลดปริมาณการใช้ถ่านหินลิกไนต์ลง เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงพลังงานหลัก ที่มีราคาแพง และหันมาใช้ขยะชุมชนเป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทน  หรือขยะ RDF ซึ่งมีลักษณะส่วนผสมของพลาสติก หรือกระดาษเป็นหลัก หรือเศษวัสดุที่สามารถเผาได้ มีวัดค่าความร้อนสูง สามารถทดแทน หรือลดปริมาณการใช้พลังงานถ่านหินลิกไนต์ในภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ได้บางส่วน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางด้านอุตสาหกรรม เมื่อเทียบกับอัตราการใช้เชื้อเพลิงพลังงานจากถ่านหินลิกไนต์โดยตรง

        “ที่จริงขยะเชื้อเพลิงที่เราใช้ในปริมาณค่อนข้างน้อย และอุณหภูมิในเตาเผามีค่อนข้างสูง มลพิษจากขยะต่างๆ จะถูกเผาไหม้หมด จะไม่เหมือนกับเตาเผาขยะชุมชนทั่วไป ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ เฉลี่ย 700-800 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิในเตาเผาปูนซีเมนต์ที่มีมากถึง 1,400 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าอยู่แล้ว ปกติโรงปูนซีเมนต์จะใช้หินปูนเป็นหลักในการผลิตปูนซีเมนต์อยู่แล้ว ดังนั้นมลพิษจะถูก cut shot โดยหินปูน ดังนั้นมูลพิษต่างๆ จะแทบไม่เกิดขึ้นเลย”  

        นายพนม ไพศาลยกิจ เปิดเผยอีกว่า ในข้อตกลงร่วมกับ เทศบาลตำบลล้อมแรด ทางบริษัทได้เข้ามาดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยที่เทศบาลจัดเก็บทั้งหมด และรับซื้อขยะที่คัดแยกเป็นเชื้อเพลิงพลังงานแล้ว ในอัตรา ตันละ 30 บาท และที่ผ่านมาก็ได้ส่งขยะเชื้อเพลิงไปยังโรงปูนซีเมนต์ในพื้นที่ จ.สระบุรี แล้ว และเตรียมจัดส่งให้กับโรงปูนซีเมนต์ในพื้นที่       

        สำหรับขยะเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน หรือ RDF เป็นขยะที่ผ่านการคัดแยก และคัดกรองเอาเศษเหล็ก อิฐ หิน ปูนทรายออกไปแล้ว มีค่าความชื้นไม่เกิน ร้อยละ 25 สามารถติดไฟได้ ที่สำคัญจะต้องมีขนาดเล็ก ไม่เกิน 5 ซม. ซึ่งสามารถทำได้อยู่แล้ว สามารถป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ ได้เกือบทั้งหมด แต่จะมีขยะบางส่วนที่ผ่านการคัดแยกออกไปแล้ว ซึ่งพบว่ามีปริมาณค่อนข้างน้อย จะถูกกำจัดโดยวิธีฝังกลบต่อไป.


  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view