สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,685
Page Views 2,099,120
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรดแข่งฟุตซอลต้านยาเสพติด

ทต.ล้อมแรดแข่งฟุตซอลต้านยาเสพติด

ทต.ล้อมแรด จัดแข่งกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ปี 2556

               เทศบาลตำบลล้อมแรดจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำฤดูกาล ปี 2556 หวังสร้างเกมส์กีฬาให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เวลาว่างฝึกฝน เล่นกีฬาออกกำลังกาย เสริมสร้างความแข็งแรงทางกาย ภูมิคุ้มกันทางจิตใจต่อต้านภัยยาเสพติด    และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ

              พิธีเปิดได้เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 14 มิ.ย.56 ที่ผ่านมา บริเวณลานกีฬาฟุตซอล สวนสาสาธารณะเมืองเถิน หมู่ 3 บ้านท่านาง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งคลาคล่ำไปด้วยทัพนักกีฬาแต่ละท้องที่ รวมถึงประชาชนที่เดินทางมาชมการแข่งขัน และให้กำลังทีมนักกีฬา บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยในปีนี้ เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้เปิดโอเพ่นให้นักกีฬาท้องถิ่นตำบลต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในเกมส์การแข่งขันฟุตซอล และพร้อมใจกันต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อให้เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตซอลที่ได้รับความนิยมในแทบทุกภูมิภาค และได้รับเกียรติจาก นายวานิช วิเชียรนุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด ตัวแทนนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมี นายสงวน โอรัตนประยูรกิจ ผอ.ร.ร.บ้านเวียง ,นายสุธรรม ศิริจันทร์ ผญ.บ้านเหล่า ,นายวิรัตน์ ก้อนเรือง ประธานสภาเทศบาลฯ ,และสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองท่าน ได้แก่ นายประหยัด หวันวงศ์ และนายสงคราม ลาดปะละ รวมถึง นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล ,นางเอมอร สุริยะมณี ผอ.กองการศึกษา และพน้กงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลล้อมแรด เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลดังกล่าวด้วย

            นายวานิช วิเชียรนุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายจาก นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติดในปีนี้ เนื่องจากติดราชการนอกพื้นที่ เนื่องจากการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดเป็นแผนที่จะต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเพติด ที่เกิดขึ้นในเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และจังหวัด ในปีนี้จึงได้มอบหมายให้กองการศึกษาจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งก็ได้เลือกกีฬาฟุตซอล เป็นเกมส์การแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับโครงการไฟฟ้าลานกีฬาต้านยาเสพติด ที่สภาเทศบาลตำบลล้อมแรด ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุน เพื่อให้ชุมชนได้มีลานกีฬาสาธารณะที่ได้มาตรฐาน และมีกระแสไฟฟ้าใช้ฟรีในลานกีฬาสาธารณะของชุมชน ที่ผ่านมาได้พิจารณาคัดเลือกลานกีฬาสาธารณะชุมชนที่มีประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากการออกกำลังกาย และจัดกิจกรรมสันทนาการของหมู่บ้านเป็นประจำ ในพื้นที่ 14 หมู่บ้าน เข้ารับการประเมินจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (ปปส.ภาค 5) เพื่อประเมินให้เป็นลานกีฬาต้านยาเสพติดตามเกณฑ์ของ ปปส. โดยลานกีฬาฯ ที่ผ่านการประเมิน ก็จะได้รับการสนับสนุนกระแสไฟฟ้าสาธารณะฟรี ตามอัตราที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ผลปรากฎว่าผ่านเกณฑ์ประเมินทุกหมู่บ้าน โดยปีนี้สภาเทศบาลฯ อนุมัติจัดสรรงบประมาณสนับสนุนนำร่องโครงการดังกล่าวแล้ว 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเวียง สบคือ หนองบัว และบ้านดอนไชย ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ 2556 ส่วนหมู่บ้านที่เหลือจะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

              อย่างไรก็ตามการแข่งขันฟุซอลต้านยาเสพติด ในฤดูกาลนี้ เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้เปิดรับสมัครจากผู้สนใจ ทั้งเด็ก เยาวชน ประชาชน ตัวแทนบริษัท/ห้างร้านต่างๆ รวมถึงหน่วยงานราชการ ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นทั้งหมด 4 รุ่น ปรากฎว่ามีทีมนักกีฬาร่วมรายการแข่งขันทั้งสิ้น 65 ทีม ประกอบด้วย รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี จำนวน 9 ทีม ได้แก่ สาย A ทีมรักฟุตซอล,ท่ามะเกว๋น FC และเวฟโฟน ,สาย B ทีมต้อแต้ FC ,ต้นธง FC และห้วยแก้วจูเนียร์ A ,สาย C ทีมบ้านป่าตาล ,สาม ท.จูเนียร์ และทีมนาเบี้ยFC และสาย D ทีมท่านางเว้ยเฮ้ย ,ดอนทราย FC และห้วยแก้วจูเนียร์ B  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จำนวน 16 ทีม ได้แก่ สาย A ทีมรักฟุตซอล ,PTTละอ่อนเถิน FC ,ท่ามะเกว๋น FC และขุนศึกแม่วาง สาย B ทีมสันหลวง,เอ็มเอ็ดทู,FC ท่านาง,บ่บอก ,สาย C ทีมแม่อานยูไนเต็ด ,ห้วยแก้ว F16 ,ต้นตาล  และแม็คนั่ม และสาย D ทีมมอมอ ,ละอ่อนบ้านเวียง ,การอาชีพ ,ต้นธง FC รุ่นอายุประชาชนทั่วไป จำนวน 32 ทีม ได้แก่ สาย A ทีมแม่หว่าง ,ต้นธง FC ,ท่ามะเกว๋นFC ,การอาชีพ Aสาย B ทีมริมวัง FC ,รสเจ็บ B ,ดอนไชย FC ,อุทัยบริการ สาย C ทีมผู้ใหญ่สันหลวง,สามทอ ,จำเริญยนต์ ,ทต.ล้อมแรด สาย D ทีมรสเจ็บ A ,ขมปี๊ด ,ฟอเรสตี้เถิน,เอ็มเอ็ดทู สาย E ทีมการอาชีพ B ,CPF ,สบปราบ ,เจดีย์ดอย สาย F ทีมไม้ซางศิลป์ ,สบคือ 2 ,สากเหล็ก FC ,เวียงมอกวิทยา สาย G ทีม อบต.แม่ถอด ,สภ.แม่พริก ,ห้วยเกี๋ยง FC ,โรงเรียนฟ้าใหม่ และสาย H ทีมดีดีพุกจอน ,หลังเขา ,สบคือ 1 และทีมล้อมแรด และรุ่นอาวุโส จำนวน 5 ทีม ได้แก่ สาธารณสุข, สบคือ , การอาชีพ ,อีซูซุโค้วยู่ฮะ และทีม VIPเสริมงาม ซึ่งส่วนใหญ่มาจากท้องที่ อ.เถิน ,แม่พริก ,สบปราบ ,เสริมงาม และ อ.ลี้   จ.ลำพูน โดยจะทำการแข่งขันในพบกันหมด ในรอบแรก ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. ไปจนถึง 25 มิ.ย.

              และในนัดคู่เปิดสนามแข่งขัน มีการแข่งขันทั้งหมด 7 คู่ ผลการแข่งขันมีดังนี้ คู่ที่ 1 รุ่น 13 ปี สาย A ทีมรักฟุตซอล ชนะทีมท่ามะเกว๋น FC (9-0) คู่ที่ 2 รุ่น 13 ปี สาย B ทีมต้อแต้ FC เสมอทีมต้นธง FC (2-2) คู่ที่ 3 รุ่น 16 ปี สาย A ทีมรักฟุตซอล PTT เสมอทีมละอ่อนเถิน FC (3-3) คู่ที่ 4 รุ่น 16 ปี สาย B ทีมสันหลวง แพะทีมเอ็มเอ็ดทู (2-3) คู่ที่ 5 รุ่น ปชช.ทั่วไป สาย A ทีมแม่หว่าง แพ้ทีมต้นธงFC (2-4) คู่ที่ 6 รุ่นอาวุโส ทีมสาธารณสุข ชนะทีมทีมสบคือ (3-2) และคู่ที่ 7 รุ่น ปชช.ทั่วไป สาย B ทีมริมวัง FC เสมอทีมรสเจ็บ B และสำหรับผลการแข่งขันในแต่ละวัน สามารถติดตามการรายงานผลการแข่งขันได้ทราบทางเว็ปไซด์ของเทศบาลฯ ซึ่งจะมีการรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ

              สำหรับกีฬาฟุตซอล ถือกำเนิดขึ้นในประเทศเเคนาดา เมื่อปี ค.ศ. 1854 (พ.ศ. 2397) เนื่องจากเมื่อย่างเข้าหน้าหนาว หิมะตกคลุมทั่วบริเวณ ทำให้นักกีฬาไม่สามารถเล่นกีฬาฟุตบอลกลางเเจ้งไม่ได้ จึงหันมาเล่นฟุตบอลในร่ม โดยใช้โรงยิมบาสเกตบอลเป็นสนามเเข่ง ทำให้ช่วงนั้นเรียกกีฬาฟุตซอลว่าIndoor soccer (อินดอร์ซอคเกอร์) หรือ five a side soccer เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงในสังคมไทยทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน ส่วนใหญ่จะรู้จักกัน เป็นกีฬาที่มีผู้เล่นเพียง 5 คน และมีขนาดพื้นที่ 1 ใน 3 ของสนามฟุตบอล กติกาการเล่น ก็มีลักษณะบังคับคล้ายคลึงกับการแข่งขันฟุตบอล ซึ่งคนทั่วไปสามารถเล่นกันได้ โดยอาศัยพื้นที่ตามที่สาธารณะต่างๆ หรือที่ว่างในหมู่บ้านจัดกิจกรรมกัน ต่อก็ไดพัฒนาการแข่งขันในระดับนานาชาติ และชิงแชมป์โลกตามลำดับ

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view