สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 11/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,963,873
Page Views 2,079,540
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

กษ.เด่นแก้ว มอบกระเช้าขอบคุณโครงการข้าวนาปรัง

กษ.เด่นแก้ว มอบกระเช้าขอบคุณโครงการข้าวนาปรัง

กษ.บ้านเด่นแก้ว มอบกระเช้าแทนคำขอบคุณ โครงการส่งเสริมปลูกข้าวพันธุ์ดี นาปรัง

            เมื่อเวลา 09.20 น.เช้าวันที่ 29 พ.ค. 56 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลล้อมแรด ระเบียบวาระแรก ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลล้อมแรด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลล้อมแรด ร่วมกันรับมอบกระเช้าผลไม้ จาก นายม่าย จีนะวรรณ์ อายุ 74 ปี ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรหมู่ 11 บ้านเด่นแก้ว แทนคำขอบคุณ ที่เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้มีโครงการส่งเสริมปลูกข้าวพันธุ์ดีนอกฤดูกาล (นาปรัง) ประจำปี 2556 ซึ่งโครงการดังกล่าว ทำให้เกษตรกรบ้านเด่นแก้ว มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น จากการเข้าร่วมโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ ทำให้หนี้สินภาคครัวเรือนลดลงอย่างต่อเนื่อง และไม่จำเป็นต้องเดินทางไปหางานทำต่างถิ่นห่างไกลครอบครัว          

             ขณะเดียวกัน นายม่ายฯ ตัวแทนเกษตรกร ได้ยื่นหนังสือขอปรังปรุงขนาดท่อสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ของหมู่บ้านเด่นแก้ว จากขนาดหน้าแปลน 4 นิ้ว เพิ่มเป็น 5 นิ้ว เพื่อขยายขนาดท่อดูดน้ำ ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการสูบน้ำได้มากกว่าเดิมเกือบเท่าตัว ทำให้เวลาในการสูบน้ำสั้นลง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ

           พร้อมกันนี้ นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด ก็ได้มอบเงินสดจำนวน 5,000 บาท ช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำระบบไฟฟ้า เพื่อแบ่งเบาภาระใช้จ่ายของเกษตรกรบ้านเด่นแก้วอีกด้วย 

            ทั้งนี้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์ดี นาปรัง หรือนานอกฤดูกาลผลิต ของเทศบาลตำบลล้อมแรด โดยการนำของ นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายปี 2554 เพื่อหาทางออกของพี่น้องประชาชนชาว ต.ล้อมแรด ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ ที่ส่งผลทำให้เรียกสวนไร่นา ของเกษตรกรได้รับความเสียหายหลายพันไร่ นำมาซึ่งความเดือดร้อน หลายครอบครัวประสบปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน ต้องทิ้งถิ่นฐานไปหางานรับจ้างในต่างจังหวัด หวังนำเงินมาใช้หนี้ และดูแลครอบครัว ต่อมาเมื่อโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังนอกฤดูกาลผลิตของรัฐบาลเกิดขึ้น เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทำนาปรังของเทศบาลฯ ต่างก็พลอยได้รับอานิสสงฆ์ของโครงการนี้ด้วย เมื่อผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว ได้เข้าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ต่างก็มีรายได้เหลือเก็บ เพียงพอที่จะใช้จ่ายลดภาระหนี้สินของตนเอง ทำให้วิถีชีวิตของชาวนามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นตามลำดับ โครงการดังกล่าวจึงกลายมาเป็นต้นแบบกรอบแนวความคิดต่อยอด เป็นโครงการย่อยต่างๆ อาทิ การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเตรียมจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรตำบลล้อมแรด โครงการทำนาโยนกล้าลดต้นทุน โครงการให้ยืมเมล็ดข้าวพันธุ์ดีปลูกก่อนใช้ทีหลัง โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดีทั้งนาปี และนานอกฤดูกาลตั้งแต่นั้นสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 


  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view