สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 11/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,963,823
Page Views 2,079,490
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรดเชิญร่วมงานตามรอยพ่อใช้พลังงานพอเพียง

ทต.ล้อมแรดเชิญร่วมงานตามรอยพ่อใช้พลังงานพอเพียง

กระทรวงพลังงานร่วมกับเทศบาลตำบลล้อมแรด เชิญเที่ยวงาน “ตามรอยพ่อใช้พลังงานอย่างพอเพียง”

          กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ เทศบาลตำบลล้อมแรด ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวงาน รวมพลคนรักษ์พลังงาน ในงาน “ตามรอยพ่อใช้พลังงานพอเพียง”  วันที่ 23 พ.ค.56 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พบกับดารารับเชิญ ยุ้ย จีรนันท์ มะโนแจ่ม ที่จะมาสร้างความสนุกสนาน และความบันเทิงภายในงาน

          นายวัชระ กาวิละนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยว่า ปีนี้กระทรวงพลังงานได้มีนโยบายชัดเจนในเรื่องการประหยัดพลังงาน เนื่องจากวิกฤตพลังงานที่เริ่มขาดแคลนที่จะส่งผลต่อการใช้พลังงานในอนาคต จึงได้ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนรณรงค์สร้างความตระหนัก และปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง ภายใต้โครงการตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง เพื่อให้มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอในอนาคต โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยเน้นย้ำการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ รณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัดโดยเริ่มจากพลังงานภายในบ้าน และขยายผลไปสู่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ และหันมาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการใช้พลังงานอย่างจริงจังจนเป็นนิสัย และเพื่อสร้างต้นแบบนักประหยัดพลังงานที่ดีในชุมชน

          โดยภายในงานนอกจากจะมีศิลปินดารานางเอกละครรับเชิญมาร่วมงานแล้ว ยังจัดให้มีการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานต่างๆ วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการส่งเสริมใช้พลังงานทดแทน รวมถึงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีต่อการพัฒนาพลังงานไทย การเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเสวนาบรรยายให้ความรู้การประหยัดพลังงาน กับวิกฤตพลังงานในอนาคต ตลอดจนกิจกรรมการเล่นเกมส์ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มาร่วมงานได้สร้างความสนุกสนาน และความบันเทิงตลอดงาน  มีของรางวัล และของที่ระลึกมอบให้ ฟรี! ตลอดงาน

          โอกาสนี้ เทศบาลตำบลล้อมแรด จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน และผู้ที่สนใจ มาเที่ยวงานรวมพลคนรักษ์พลังงานดังกล่าวได้ ตามวัน เวลา และสถานที่จัดงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม เทศบาลตำบลล้อมแรด โทรศัพท์ (054) – 291520 ต่อ 23 ในวันและเวลาราชการ  

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view