สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,977,953
Page Views 2,098,329
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรด ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบล และ ปศจ.ลำปาง รณรงค์ทำหมันสุนัข-แมว

ทต.ล้อมแรด ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบล และ ปศจ.ลำปาง รณรงค์ทำหมันสุนัข-แมว

ทต.ล้อมแรด ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบล และ ปศจ.ลำปาง รณรงค์ทำหมันสุนัข-แมว

          เทศบาลตำบลล้อมแรด ร่วมกับกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง จัดโครงการรณรงค์ทำหมันสุนัข และแมว หนุนเสริมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมว หลังอัตราการเพิ่มสูงขึ้นทุกปี หวังลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุม 100 %  

          นายจุมพร  ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด กล่าวในฐานะประธานกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลล้อมแรด ว่า ปีนี้กองทุนสุขภาพตำบลล้อมแรด ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการทำหมันสุนัข แมว เพื่อควบคุมจำนวนสุนัข และแมวจรจัดในพื้นที่ด้วยวิธีทำหมัน ทั้งเพศผู้และเพศเมีย ช่วยลดปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่สาธารณะ รวมถึงการปรับเปลี่ยนค่านิยมการปล่อยสุนัขและแมวตามวัด และสำนักสงฆ์ เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น ด้วยการพาสุนัข และแมวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค คุมกำเนิดด้วยการทำหมัน

          นายจุมพร กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้มีการสำรวจประชากรสุนัขและแมวในเขตเทศบาล ทั้งที่มีเจ้าของ และอาศัยตามที่สาธารณะต่างๆ เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี พบว่า กว่าร้อยละ 10.5 ของประชากรสุนัขและแมวมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นตลอดทุกๆ 2 ปี อย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มจำนวนประชากรสุนัขและแมว ส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการปล่อยสุนัขและแมวตามวัด สำนักสงฆ์ และสถานที่ปฏิบัติธรรม และสถานที่สาธารณะต่างๆ อาทิ สถานที่ราชการ ตลาดสด และถนนสัญจร จนกลายเป็นค่านิยมที่ยึดถือกันมา แม้ว่าเทศบาลจะมีการรณรงค์ฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับสุนัข และแมว อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดก็ตาม ดังนั้นการรณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนงดปล่อยสุนัข และแมวตามวัด ฯลฯ และที่สาธารณะ ด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดี จะเป็นการควบคุมจำนวนสุนัข และแมวในวงจำกัด ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขบ้ากัด และลดอัตราเสี่ยงของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ได้

          นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏพบผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่แต่อย่างใด แม้ว่าทุกปีจะมีประชาชนถูกสุนัข และแมวกัด เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเถิน และคลินิกเอกชนในพื้นที่ แต่ก็พบว่าเป็นสุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีนคุ้มกันโรคแล้ว  อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ ได้ให้ความเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการทำหมันสุนัข และแมว โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนนำสุนัข แมวจรจัดมารับบริการเป็นจำนวนมาก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ถือว่าเป็นกิจกรรมการทำหมันจะสามารถเสริมรับ ให้กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของเทศบาลตามเทศบัญญัติ บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยควบคุมจำนวนสุนัข แมว ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และจริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค และกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการให้ทุกพื้นที่จัดให้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข แมวจรจัดในเขตเทศบาลต่อไป.  

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view