สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,671
Page Views 2,099,106
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรด เน้นย้ำมาตรการ 5 ป. 1 ข. รณรงค์เข้มป้องกันไข้เลือดออกระบาดชุมชน

ทต.ล้อมแรด เน้นย้ำมาตรการ 5 ป. 1 ข. รณรงค์เข้มป้องกันไข้เลือดออกระบาดชุมชน

ทต.ล้อมแรด เน้นย้ำมาตรการ5 ป. 1 ข. รณรงค์เข้มป้องกันไข้เลือดออกระบาดชุมชน

          กรมอนามัยโลก ชูให้โรคไข้เลือดออกเป็นโรคอันตรายในเขตร้อน หลังพบว่ามีผู้ป่วยสูงที่สุด ถึง 300 ล้านคน ในเวลารวดเร็ว และในปี 2556 ประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตแล้ว 25 ราย มีแนวโน้มระบาดรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคนี้หากได้รับเชื้ออีกจะป่วยหนักกว่าเดิม หากรักษาไม่ถูกวิธีอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

          นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด กล่าวว่า การที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มาเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออกภายในประเทศไทยในปี พ.ศ.2556 ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มสูงผิดปกติ โดยพบผู้ป่วยสูงต่อเนื่องในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 18 เม.ย.56 มีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 22,495 ราย และเสียชีวิตแล้ว 25 ราย กระจายอยู่ในทั่วทุกภาคของประเทศ ขณะที่สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดลำปาง จากข้อมูลเว็ปไซด์งานระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขณะนี้พบจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมตั้งแต่ต้นปี จนถึงวันที่ 2 พ.ค.นี้ มีผู้ป่วยสะสมแล้ว 184 คน อัตราป่วย 24.32 ต่อแสนประชากร เกิดกับทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน อายุตั้งแต่ 10 – 24 ปี กระจายอยู่ทั่วจังหวัด โดยพื้นที่ชุมชนที่มีผู้คนหนาแน่นอย่าง อำเภอเมืองลำปาง จะพบผู้ป่วยสะสมมากที่สุด 106 คน อัตราป่วย 45.7 ต่อแสนประชากร ,รองลงมาอำเภอเกาะคา 23 คน อัตราป่วย 37.4 ต่อแสนประชากร และอำเภอแม่เมาะ 8 ราย อัตราป่วย 20.23 ต่อแสนประชากร ส่วนพื้นที่อำเภอเถินพบผู้ป่วยสะสมรวม 7 ราย อัตราป่วย 11.5 ต่อแสนประชากร    

         โดยขณะนี้ได้มอบนโยบายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ทั้งโรงพยาบาลเถิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเด่นแก้ว ทีมเครือข่าย อสม. และผู้นำหมู่บ้าน จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดไข่ยุงลาย และลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง โดยมีการออกตรวจตามหมู่บ้าน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเน้นย้ำการใช้มาตรการ 5 ปอ 1 ขอ ปราบยุงลาย ได้แก่ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับ ปฏิบัติ และขัดล้างไข่ยุงลาย ด้วยวิธีง่ายๆ ทำได้ทุกครัวเรือน คือ ปอ 1 ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ,ปอ 2 เปลี่ยน น้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุกๆ 7 วัน ที่ตรงกัน ทั้งชุมชน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง ,ปอ 3 ปล่อย ปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร ,ปอ 4 ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่งสะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย  ,ปอ 5 ปฏิบัติ  เป็นประจำจนเป็นนิสัย ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอตลอดไป และ 1 ขอ ขัดล้างไข่ยุงลาย ที่อาจติดอยู่กับภายในภาชนะต่าง ๆ ที่ใช้ใส่น้ำ เช่น อ่าง แจกัน กระถาง เพื่อทำลายไข่ยุงลายที่จับตามของผิวภาชนะ

          นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด กล่าวอีกว่า วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุด ก็คือ ทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้ถูก ยุงลายกัด เช่น นอนในมุ้ง ช่วยกันกำจัดไข่ และลูกน้ำยุงลาย เพื่อตัดวงจรกำเนิด และลดประชากรยุงลายในชุมชน ซึ่งขณะนี้ก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย เพื่อสร้างความตระหนักถึงโรคไข้เลือดออกและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนออกมามีส่วนร่วมกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างจริงจัง  และต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้มีการแจกจ่ายทรายทีมีฟอส หรือ ทรายอะเบท ให้กับ อสม.นำไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครบแล้ว 14 หมู่บ้าน เพื่อใช้ใส่ในภาชนะใส่น้ำใช้ต่างๆในบริเวณบ้าน เช่น โอ่ง อ่างน้ำ ป้องกันยุงลายวางไข่ และจัดให้ อสม.เป็นแกนนำหลัก เดินสำรวจลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนประชาชนเป็นประจำ ทุกสัปดาห์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว ในชีวิตประจำวัน ช่วยกันป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน

          เนื่องจากยุงลายจะไข่เหนือระดับน้ำ 1-2 เซนติเมตร เมื่อมีน้ำมาเติมจนท่วมหลังไข่ จะฟักตัวเป็นลูกน้ำ แต่หากไม่มีน้ำมาเติมจนท่วม ก็จะแห้งติดผนังภาชนะอย่างนั้น เมื่อมีน้ำมาท่วมเมื่อใด ไข่ก็พร้อมแตกตัวเป็นลูกน้ำภายใน 30 นาที ซึ่งยุงตัวเมีย 1 ตัว ไข่ครั้งละ 50-150 ฟอง 4 - 6 ครั้ง ในช่วงชีวิตประมาณ 60 วัน ของยุง ฉะนั้น ยุงตัวหนึ่งจะมีลูกได้ราว 500 ตัว จึงจำเป็นต้องมีการขัดไข่ยุงลายในภาชนะโดยใช้ใยขัดล้าง หรือ แปรงชนิดนุ่มช่วยในการขัดล้าง และเทน้ำทิ้งบนพื้นดิน เพื่อให้ไข่แห้งตาย ข้อสำคัญไม่ควรทิ้งลงท่อระบายน้ำ ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งน้ำใสนิ่งทำให้ไข่บางส่วนรอด และเติบโตเป็นลูกน้ำ และยุงลายได้

          “ขณะนี้เทศบาลก็ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับโรงพยาบาลเถินออกพ่นยากำจัดตัวแก่ยุงลาย โดยเน้นย้ำตาม วัด โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็กต่างๆ ในเขตเทศบาล ก่อนโรงเรียนจะเปิดเทอม ก่อนฤดูกาลระบาด ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือน พ.ค. – ส.ค.ทุกปี”  นายจุมพร กล่าว

          เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลเถิน มีแผนออกพ่นยากำจัดตัวแก่ยุงลาย ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ตามสถานที่สำคัญดังกล่าว ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้วัด โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก เป็นเขตปลอดยุงลาย และไข้เลือดออก ส่วนการพ่นยากำจัดยุงลายตามบ้านเรือนประชาชน จะพ่นได้ก็ต่อเมื่อพบการระบาดโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้น แต่จะเน้นวิธีการรณงค์ป้องกันโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการสำรวจลูกน้ำยุงลายตามบ้านด้วยตนเอง ส่งเสริมการเลี้ยงปลาหางนกยุงตามแอ่งน้ำขังต่างๆ มีการปรับใช้นวัตกรรมต่างๆมาใช้ในชุมชน เช่น การใช้สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ หรือสารสกัดที่ไม่ทำอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับใช้น้ำยาล้างจาน ขนาด 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 2 ลิตร ใช้ฉีดพ่นยุงลายตามที่ต่างๆ ทำให้ยุงลายตายได้ หรือ การใช้สารสกัดจากใบตะไคร้หอมไล่ยุง เป็นต้น

          ทั้งนี้โรคไข้เลือดออก มียุงลายเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสมาสู่คน เชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า แดงกี่ฮีโมราจิคฟีเวอร์ ( Dengue Haemorrhagic Fever, DHF) หรือ แดงกี่ มีอยู่ 4 ชนิด ผู้ที่ถูกยุงลายกัด เมื่อได้รับเชื้อดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายจะมีอาการป่วยไข้ขึ้นสูง 39-40 องศาเซลเซียส ติดต่อกันนานเกิน 2 วัน ร่วมกับอาการคลื่นไส้ อาเจียน ซึม เบื่ออาหาร หน้าแดง คอแดง ปวดศีรษะหรือปวดกระบอกตา อาจพบจุดเลือดที่ผิวหนัง กดเจ็บชายโครงด้านขวา มักไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก กลุ่มเสี่ยงที่ป่วยได้มากที่สุด ก็คือ เด็กเล็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  หรือผู้ใหญ่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก  และหากพบว่ามีอาการดังกล่าวข้างต้น ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง เพราะอาจจะทำให้มีอาการตกเลือด ให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกไว้ก่อน แล้วให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันที เป็นวิธีเดียวที่จะลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรค ///////////// 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view