สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 22/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,875,138
Page Views 1,944,840
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

วัน อสม.แห่งชาติ เทศบาลตำบลล้อมแรด

วัน อสม.แห่งชาติ เทศบาลตำบลล้อมแรด

โครงการจัดงานวัน  อสม.แห่งชาติ

            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลล้อมแรดได้จัดงานวัน  อสม.แห่งชาติขึ้นใน  วันพุธที่  20  มีนาคม  2556  เพื่อรำลึกถึงคุณประโยชน์ของกลุ่ม อสม. ที่ได้เสียสละเวลา และประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อมาทำหน้าที่ในการดูแลความเป็นอยู่ด้านสุขภาพ  อนามัยของประชาชน  ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์  แข็งแรง  โดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ อสม.

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view