สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 14/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,966,046
Page Views 2,082,080
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลล้อมแรด

สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลล้อมแรด

          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ได้กำหนดจัดให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ จังหวัด เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา กีฬา วัฒนธรรม จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ระดับนโยบาย นั้น

เนื่องจากสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ จังหวัด  ได้หมดวาระลงในวันที่ 8 มีนาคม 2556 จังหวัดลำปาง จึงได้กำหนดจัดประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ เพื่อเตรียมการคัดเลือกคณะบริหารฯ จังหวัด ต่อไป
จึงได้ประสานงานกับเทศบาลฯ และอบต.ที่อยู่ในเขตอำเภอเถิน ส่งตัวแทนเด็กและเยาวชน ตำบลละ 3 คน เพื่อเข้าร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลล้อมแรด
  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view