สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 14/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,965,438
Page Views 2,081,417
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

พิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2555

พิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2555

               

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช เทศบาลตำบลล้อมแรด ร่วมสดุดี รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

          23 ตุลาคม วโรกาสวันอภิลักขิตสมัย คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงเลิกทาส เหล่าพสกนิกรชาวอำเภอเถินทุกหมู่เหล่า พร้อมใจประกอบพิธีวางพวงมาลา กล่าวสุดดี รำลึกใน   พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงทำคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงต่ออาณาประชาราช และแผ่นดินไทย

           เมื่อเวลา 08.00 น. (23 ต.ค. 55) นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายอำเภอเถิน ร่วมกับ นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ตลอดจน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มพลังมวลชน ได้พร้อมใจกันประกอบพิธีวางพวงมาลา และกล่าวคำสดุดีถวาย            พระเกียรติต่อหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อถวายแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์เนื่องในวันอภิลักขิตสมัย คล้ายวันเสด็จสวรรคต และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกร และทำคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงให้กับประเทศไทย

           นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยว่า  พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชนชาวไทย ด้วยพระสติปัญญาอันเฉียบแหลม สามารถนำชาติบ้านเมืองให้รอดพ้นจากการสูญเสียเอกราชแก่ชาติมหาอำนาจทางยุโรป ซึ่งแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมในภาคพื้นเอเชีย และทรงเป็นผู้นำความเจริญสมัยใหม่มาสู่ประเทศไทย อาทิ การประปา การไฟฟ้า การไปรษณีย์โทรเลข การรถไฟ การตัดถนนหนทาง การแพทย์ การสาธารณสุข การศาลทหาร การจัดระบบการศึกษาแบบใหม่ การตั้งโรงพยาบาล และการจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ตามแบบอย่างอารายประเทศ นอกจากนี้ พระองค์ทรงเป็นมหาราชผู้เลิกทาสจนได้รับสมัญญานามว่า  “สมเด็จพระปิยมหาราช” หรือ “พระพุทธเจ้าหลวง”

         สำหรับวันปิยมหาราช หรือวันคล้ายวันสวรรคต ได้ถือเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ต.ค.2453 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประชวรเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ครั้นนั้นเป็นที่เศร้าสลดอย่างใหญ่หลวงของพระบรมวงศานุวงศ์ และปวงชนทั่วประเทศ เพราะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการทั้งในการปกครองบ้านเมือง        และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า เมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพตามราชประเพณีแล้ว ครั้งเมื่อบรรจบอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้สืบราชสันตติวงศ์ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายตามราชประเพณี โดยเชิญพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จ          พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกประดิษฐานบนพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร และเชิญพระพุทธรูปปางประจำพระชน และเชิญพระพุทธรูปปางประจำพระชนมวารประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่ในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท หรือพระที่นั่งอนันตสมาคม ส่วนที่พระบรม    ราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต หน้าที่นั่งอนันตสมาคม หรือที่เรียกว่า พระบรมรูปทรงม้า ซึ่งเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ คหบดี พ่อค้า และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้ร่วมใจกันรวบรวมทุนทรัพย์จัดสร้างประดิษฐานขึ้น เพื่อน้อมเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะที่ทรงพระชนม์อยู่เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงครองราชย์ยั่งยืนนานถึง 42 ปี 

 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view