สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 14/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,965,471
Page Views 2,081,453
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลล้อมแรดเสริมศักยภาพทีมเฝ้าระวังฯ SRRT

เทศบาลตำบลล้อมแรดเสริมศักยภาพทีมเฝ้าระวังฯ SRRT

       

         เมื่อเร็ว ๆ นี้ เทศบาลตำบลล้อมแรดร่วมรับภาคีเครื่อข่ายด้านสุขภาพ โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน และ อสม.ตำบลล้อมแรด จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อสม. 14 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตามโครงการเพิ่มศักยภาพทีมเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค(SRRT) ของตำบลล้อมแรด เพื่อให้ อสม. ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการเฝ้าระวังควบคุมโรคในหมู่บ้านของตนเองเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์โรคติดต่อในชุมชน เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อประจำถิ่นได้แก่ ไข้เลือดออก ฉี่หนู ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ้2009 รวมถึงโรคอุบัติใหม่ ชนิดต่างๆ ซึ่งการทำงานจำในลักษณะเชิงรุก "ยับยั้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี" โดยบูรณาการในการทำงานร่วมกัน

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view