สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 14/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,966,017
Page Views 2,082,051
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ป.ป.ส. ตรวจรับรองลานกีฬาต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด

ป.ป.ส. ตรวจรับรองลานกีฬาต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด

         เมื่อเวลา 9.00 น.(วันที่ 21 กันยายน 2555 ) สำนักงานป้องกัยและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นำโดย นางสวนา  แสงเดช ร่วมกับนายวานิช  วิเชียรนุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด นางสาวประภาศรี  สายอุดร ผู้อำนวยการกองคลัง นางจารุณี  โพธาชัย หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลล้อมแรด ลงพื้นที่ตรวจสอบลานกีฬาของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด ตามโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลล้อมแรด เพื่อรับรองมาตรฐานลานกีฬาในการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังต่อเนื่อง และรอบด้านโดยเฉพาะการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การออกกำลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตัวเอง โดย ลานกีฬาของหมู่บ้านที่ผ่านการรับรองจาก ป.ป.ส. เทศบาลตำบลล้อมแรดจะดำเนินการประสานทางการไฟฟ้าเข้าไปดำเนินการเชื่อมต่อระบบไฟแสงสว่างขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าลานกีฬาดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ส. หรือไม่.

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view