สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,561
Page Views 2,098,996
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

การประชุมสำรวจกลุ่มหรือองค์ ตามประเด็นนโยบายสาธารณะ

การประชุมสำรวจกลุ่มหรือองค์ ตามประเด็นนโยบายสาธารณะ

การประชุมสำรวจกลุ่มหรือองค์ ตามประเด็นนโยบายสาธารณะ

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน มุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลล้อมแรด

          วันที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลล้อมแรด เทศบาลตำบลล้อมแรดได้ออกแบบสำรวจกลุ่มหรือองค์ ตามประเด็นนโยบายสาธารณะตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน มุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลล้อมแรด เพื่อค้นหา กลุ่ม หรือองค์กรที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมทั้งจัดการเชื่อมโยงกับประเด็นสาธารณะทั้ง 8 ประเด็นของโครงการ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ประเด็นที่ 2 ระบบสวัสดิการชุมชน

ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพชุมชน

ประเด็นที่ 4 ระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นที่ 5 ระบบเด็กและเยาวชน

ประเด็นที่ 6 ระบบเศรษฐกิจชุมชน

ประเด็นที่ 7 ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

ประเด็นที่ 8 ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view