สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,525
Page Views 2,098,960
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทีมงานนักวิชาการโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนฯ ระดมความคิดคัดสรรแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบ

ทีมงานนักวิชาการโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนฯ ระดมความคิดคัดสรรแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบ

ทีมงานนักวิชาการ โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน มุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลล้อมแรด

เร่งระดมความคิดคัดสรรแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบ  • จากการสำรวจ พบว่ามีแหล่งเรียนรู้ทั้งหมด จำนวน 35 แหล่ง ทั้งแหล่งเรียนรู้ที่มีการดำเนินงานอยู่แล้ว /แหล่งเรียนรู้เดิมที่รอการฟื้นฟู และแหล่งเรียนรู้ใหม่ที่จะเกิดขึ้น โดยแยกเป็นระบบ ได้ 8 ระบบ ดังนี้

                   1.ระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

                   2.ระบบสวัสดิการชุมชน

                   3.ระบบสุขภาพชุมชน

                   4.ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   5.ระบบเด็กและเยาวชน

                   6.ระบบเศรษฐกิจชุมชน

                   7.ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

                   8.ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น


     สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามการดำเนินงานของทีมงานนักวิชาการโครงการฯ

และประมวลภาพกิจกรรมผลการดำเนินงานของโครงการ ได้ที่ http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=41995544


  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view