สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,977,914
Page Views 2,098,290
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลล้อมแรดจัดมหกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ คึกคัก

เทศบาลตำบลล้อมแรดจัดมหกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ คึกคัก

ลำปาง-เทศบาลตำบลล้อมแรดจัดมหกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ คึกคัก 

          ที่ จ.ลำปาง เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 11 ส.ค.55 เด็กเยาวชนนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอเถิน จำนวนกว่า 400 คน ได้เข้าร่วมงานแข่งขันมหกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะทาง 8 กิโลเมตร ซึ่งหน่วยงาน  เทศบาลตำบลล้อมแรด ร่วมกับชุมชนตำบลล้อมแรด จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555  และทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

    โดยกิจกรรมดังกล่าว เทศบาลตำบลล้อมแรดได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น รุ่น ได้แก่รุ่นเด็กนักเรียนประถมศึกษา,มัธยมศึกษา-อาชีวศึกษา และรุ่นประชาชนทั่วไป แยกประภทชาย หญิง  นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวันแม่แห่งชาติแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้หันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง ที่สำคัญเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดไปในชุมชน สถานศึกษา ทั้งในตัวเมือง และชนบท จึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของคนในท้องถิ่นด้วยการรวมพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด ซึ่งต่างก็ได้รับความสนใจมีผู้คนสมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเข้ามาแพร่ระบาดของขบวนการยาเสพติด ตามท้องถิ่นต่างๆ ได้กระจายตัวอยู่ตามชุมชน หมู่บ้าน หรือแม้แต่สถานที่ราชการ ซึ่งทางรัฐบาลได้มีนโยบายประกาศอย่างชัดเจน ภายใต้ยุทธศาตร์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จึงต้องอาศัยความร่วมือของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังป้องกัน ปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิด รวมถึงการรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชาชน และเยาวชนหันมาร่วมมือกับภาครัฐเพื่อเป็นตาสับปะรด ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อขจัดให้สิ้นภัยยาเสพติด โดยเห็นแก่ประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลัก.


  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view