สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,977,998
Page Views 2,098,374
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลล้อมแรดร่วมกับประชาชนชาวตำบลล้อมแรด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

 เทศบาลตำบลล้อมแรดร่วมกับประชาชนชาวตำบลล้อมแรด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

          เมื่อเวลา 09.00 น. เช้าวันที่ 11 ส.ค.55 เทศบาลตำบลล้อมแรดร่วมกับประชาชนชาวตำบลล้อมแรด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บริเวณถนนริมวัง ฝั่งตรงข้ามสวนสาธารณะเมืองเถิน หมู่ 6 บ้านหนองบัว ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ตามโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2555 ระยะที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญ และน้อมนำพระราชเสาวนีย์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ อย่างน้อย คนละ 1 ต้น เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยบรรยากาศภายในงานถึงแม้ว่าจะมีฝนตก แต่ก็ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู้จัดการธนาคาร องค์กรเอกชน และประชาชนชาวตำบลล้อมแรด ซึ่งพร้อมใจกันแต่งกายสวมเสื้อสีฟ้าตราสัญลักษณ์ฯ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเถิน  นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ เดินทางมาเปิดงาน โดยมี นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด กล่าวรายงานในพธีบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

          โดยที่ผ่านมา เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้ดำเนินโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกดังกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่ง ได้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นไปแล้ว 3,500 ต้น ในบริเวณสถานที่กำจัดขยะเทศบาลฯ หมู่ 11 บ้านเด่นแก้ว โดยได้รับการสนับสนุนต้นไม้จากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย สถานีเพาะพันธุ์กล้าไม้จังหวัดสุโขทัย จำนวน 600 ต้น ,หน่วยจัดการป่าต้นน้ำแม่อาบ จำนวน 500 ต้น บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,000 ต้น และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ อีก 500 ต้น ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นประเภท ไม้สักทอง สะเดา ยางนา แคร์แสด แคร์นา ไผ่หวาน สัตบรรณ ฯลฯ นอกจากนี้สำนักงานป่าไม้ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ยังได้ให้การสนับสนุนต้นสักทองอีก 12,000 ต้น เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนำไปปลูกในหมู่บ้านของตนเองอีกด้วย

          สำหรับโครงการ ในระยะที่ 2 นี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลล้อมแรด กำหนดให้ปลูกต้นไม้ติดดอก ประเภทดองเหลืองอินเดีย จำนวน 81 ต้น บริเวณริมถนนพื้นที่หมู่ 6 บ้านหนองบัว เพื่อให้เกิดความร่มรืน นอกจากจะช่วยลดโลกร้อนแล้ว ยังช่วยเพิ่มสีสัน สวยงาม บริเวณฝั่งตรงข้ามสวนสาธารณะเมืองเถิน ซึ่งในอนาคตจะมีการปรับปรุงพื้นที่รองรับโครงการสะพานแขวนอีกด้วย ขณะเดียวกันบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ยังได้ให้การสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ดอกเหลืองอินเดีย ความสูง 30 ซม.ร่วมปลูกในโครงการอีกจำนวน 142 ต้น ทำให้มีต้นไม้ปลูกทั้งสิ้น 223 ต้น โดยเทศบาลตำบลล้อมแรด คาดหวังว่าจะมีต้นดอกสีเหลืองช่วยปรับภูมิทัศน์บริเวณริมถนนเรียบแม่น้ำวัง เพื่อสร้างสีสันความสวยงาม และความร่มรื่น ตลอดจนพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลล้อมแรด ในอนาคต

          สำหรับต้นเหลืองอินเดีย เป็นไม้ทรงพุ่มเตี้ย ความสูงไม่เกิน 10 เมตร เป็นต้นไม้ติดดอก สายพันธุ์ดั้งเดิม มีการนำเข้ามาจากประเทศอินเดีย เป็นต้นไม้ติดดอกสีเหลือง มีช่อดอกบานสพรั่งสวยงาม ในยามหน้าแล้ง ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด และตอนกิ่ง ที่สำคัญเป็นต้นไม้ที่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view