สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,575
Page Views 2,099,010
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

สสส.ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานตำบลเครือข่ายสุขภาวะ เทศบาลตำบลล้อมแรด

สสส.ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานตำบลเครือข่ายสุขภาวะ เทศบาลตำบลล้อมแรด

สสส.ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานตำบลเครือข่ายสุขภาวะ เทศบาลตำบลล้อมแรด

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคเหนือ (ศูนย์ประสานล้านนา) ได้มอบหมายให้คณะกรรมการประจำศูนย์ประสานล้านนา นำโดย นายสุริยัน แพรสี ผู้จัดการศูนย์ประสานล้านนา พร้อมด้วยน.ส.บุญศิริ ศรียอด นายอิทธิพล มาชื่น ทีมงานนักวิชาการประจำศูนย์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน มุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลล้อมแรด โดยมี นางสาวเพ็ญพัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ฐานประธานแม่ข่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชน สู่ตำบลน่าอยู่ เทศบาลตำบลเกาะคา และนักวิชาการตำบลเกาะคา ร่วมคณะเดินทางมาด้วย โดยมี นายวัชระ กาวิละนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด นายประชา เสริมพานิช ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  นายบุญช่วย ภูมิภู เลขานายกเทศมนตรีฯ นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลตำบลล้อมแรด และทีมงานนักวิชาการ ทต.ล้อมแรด ให้การต้อนรับ

          โดยการมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ ทุนทางสังคม และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้สำคัญของเทศบาลตำบลล้อมแรด ซึ่งมีอยู่ 5 แห่ง ประกอบด้วย กลุ่มไม้กวาดบ้านท่าเมล์ กลุ่มทำบายศรีบ้านเหล่า กลุ่มธนาคารหมู่บ้านบ้านเวียง กลุ่มชมรมพุทธศาสนาเด็กเยาวชนบ้านเวียง และกลุ่มกองทุนออมบุญวันละบาทบ้านดอนไชย พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ปรับปรุง รวมทั้งกลยุทธ์ และวิธีดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ ก่อนประเมินให้เป็นเทศบาลตำบลแม่ข่ายในพื้นที่โซนใต้ลำปาง

          ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่เทศบาลตำบลล้อมแรดได้ร่วมลงนามทำข้อตกลง (MOU) กับ เทศบาลตำบลเกาะคา ซึ่งเป็นแม่ข่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชน สู่ตำบลน่าอยู่ โดยมีเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ในหลายจังหวัดร่วมเป็นเครือข่ายด้วย เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชน สู่ตำบลน่าอยู่ของตนเอง ในการค้นหาทุนทางสังคม และจัดทำระบบแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยสำนักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการทั้งหมด ซึ่งศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคเหนือ (ศูนย์ประสานล้านนา) จะทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาวะ ชุมชน ในเขตภาคเหนือตนบน 8 จังหวัด และได้ดำเนินงานพัฒนาการจัดการสุขภาวะชุมชนและค้นหาพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อผลักดันให้เป็นตำบลศูนย์เรียนรู้ (แม่ข่าย) ด้วยงบประมาณสนับสนุน 20 ล้านบาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเครือข่ายร่วมต่อไป

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view