สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,536
Page Views 2,098,971
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรด เชิญชวนประชาชนเลิกเหล้า เลิกบุหรี่เข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

ทต.ล้อมแรด เชิญชวนประชาชนเลิกเหล้า เลิกบุหรี่เข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

ทต.ล้อมแรด เชิญชวนประชาชนเลิกเหล้า เลิกบุหรี่เข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 

     นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลล้อมแรดได้กำหนดจัดงานประเพณี    แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ในวันพุธ 1 สิงหาคม 2555 เนื่องด้วยปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา อีกทั้งยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบพุทธยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของ         พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในปี 2555 จึงเป็นโอกาสที่จะเชิญชวนประชาชนให้มีการงดเหล้า เลิกบุหรี่ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการบั่นทอนสุขภาพเป็นการทำความดีถวายในหลวง และถือว่าเป็นวาระที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธ ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเลิกดื่มเหล้า และเลิกสูบตลอดชีวิตโดยงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นงานที่เทศบาลตำบลล้อมแรดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี    เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันสืบทอดศิลปวัฒนธรรม และประเพณีเก่าแก่ ที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง ประเด็นสำคัญของกิจกรรม คือการรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา  ภายใต้แนวคิด “เข้าพรรษา ชวนครอบครัวเลิกเหล้า” ซึ่งวันเข้าพรรษาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ อีกวันหนึ่ง

     วันเข้าพรรษาของทุกปีจะตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 มีระยะเวลา 3 เดือน และเป็นช่วงฤดูฝน ที่พระภิกษุจะต้องจำวัด หรือพักฝนในวัดใดวัดหนึ่ง เพื่อประจำที่ ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน เมื่อครั้งพุทธกาล พระภิกษุมีหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆ แต่ด้วยการที่ไม่อยู่ประจำที่ในช่วงฤดูฝน ต้องเดินเหยียบย่ำต้นกล้าข้าว และพืชผลเกษตรไปในที่ต่าง ทำให้พืชผลได้รับความเสียหาย ทำความเดือดร้อนมาสู่ประชาน ซึ่งต่อมาพระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษา โดยให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอดช่วงเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ที่เรียกว่า ปุริมพรรษา ไปจนถึงออกพรรษา หรือปัจฉิมพรรษา เว้นแต่มีกิจธุระจำเป็น คือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปค้างแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน หากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษา ถือว่าพรรษาขาด อย่างไรก็ตามเมื่อถึงวันเข้าพรรษาเวียนมาถึง พุทธศาสนิกชนชาวไทย

     จะถือโอกาสอันดีที่จะได้บำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งสิ่งที่พิเศษจากวันสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ การถวายหลอดไฟ หรือเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน (ผ้าวัสสิกสาฏก) แก่พระสงฆ์ ให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบเลิกเหล้า เพื่อมอบโลห์เกียรติและใบประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบที่มีความตั้งใจเลิกเหล้า หรือ สุรา ซึ่งรวมถึงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอร์ทุกชนิดโดยมีเกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากคำรับรองของผู้นำหมู่บ้านการคัดเลือกจะพิจารณาจากบุคคลที่มีปัญหาครอบครัวที่มีสุราเป็นเหตุทำให้เกิดความเดือดร้อน เมื่อเลิกเหล้าได้ การดำเนินชีวิตทั้งฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับในสังคมก็จะได้รับการตัดสินจากกรรมการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแห่เทียนพรรษาที่หล่อหลอมจากฝีมือของคนในชุมชน และกิจกรรมถวายเทียนพรรษาไปตามวัดต่างๆ 18 แห่งในเขตเทศบาล เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นเอง โดยในช่วงเช้าชมขบวนแห่เทียน 18 ขบวน จากชุมชน และสถานศึกษาที่มีการตกแต่งด้วยเศษวัสดุธรรมชาติ มีผู้คนนับร้อยมาร่วมเดินในขบวน แต่ละขบวนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว โดยขบวนจะเคลื่อนออกจากวัดล้อมแรดในช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ไปตามถนนสายเถินบุรี ผ่านตลาดหนองครก ซึ่งเป็นย่านการค้าตลาดชุมชนที่มีประชาชนเดินทางจับจ่ายซื้อสินค้าจำนวนมาก จากนั้นจะเคลื่อนขบวนเข้าสู่บริเวณลานกลางแจ้งสวนสาธารณะเมืองเถิน รวมระยะทาง 5 กม. โดยระหว่างทางก็จะมีการรณรงค์ชักชวนให้ประชาชนหันมาเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ และหันมาปฏิบัติธรรมด้วยการถือศีล 5 ในการดำเนินชีวิต ส่วนผู้ที่ต้องการเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ ก็จะเปิดโอกาสได้แสดงตนด้วยการทิ้งเหล้า ทิ้งบุหรี่ในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ก่อนจะนำไปร่วมฌาปนกิจในพิธีปฏิญาณตนภายในงาน ซึ่งจะมีการเทเหล้า เผาบุหรี่ ถือเป็นฤกษ์ดีเหมาะสมสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะเลิกเหล้า และเลิกบุหรี่ตลอดไป ก่อนจะแยกย้ายพากันนำเทียนพรรษาไปถวายที่วัดต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรมก็สามารถมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้ ตามความสมัครใจ ซึ่งเทศบาลตำบลล้อมแรด ยินดีต้อนรับประชาชนทุกท่าน เพื่อให้ผู้มาร่วมกิจกรรมได้สร้างบุญสร้างกุศลในวันสำคัญครั้งนี้

     นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยอีกว่า จากการที่เทศบาลได้มีกิจกรรมเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ และจัดให้เป็นวาระของเทศบาลเอง โดยให้พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล รวมถึง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลล้อมแรด เข้าร่วมกิจกรรมเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน จึงทำให้วันนี้มีบุคลากรหลายคนที่เลิกเหล้า เลิกบุหรี่จนประสบความสำเร็จ ก็เพราะความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะตัดขาดจากเหล้า และบุหรี่ และหันปฏิบัติตามศีล 5 ข้อ อย่างจริงจัง ก็เพราะไม่ได้ไปช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีแต่จะบั่นทอนสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งอานิสงฆ์ของการได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการสร้างบุญ สร้างกุศลร่วมกันในวันเข้าพรรษา หรือวันงดดื่มสุราแห่งชาติแล้ว ยังทำให้ผู้มีความตั้งใจเลิกดื่มเหล้า เลิกสูบบุหรี่ ได้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง โรคตับแข็ง โรคถุงลมโป่งพอง ฯลฯ สุขภาพร่างกาย จิตใจดี อยู่ร่วมกับครอบครัว และสังคมได้อย่างมีความสุขอีกด้วย

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view