สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,692
Page Views 2,099,127
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

เวทีการนำเสนอข้อมูลและเติมเต็มหลักสูตรโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนมุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เวทีการนำเสนอข้อมูลและเติมเต็มหลักสูตรโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนมุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 

 

  
 
 
 

กิจกรรม การนำเสนอข้อมูลและเติมเต็มหลักสูตร

โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน มุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลล้อมแรด

          ต้อนรับ -เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลล้อมแรด นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด ตัวแทนคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้นำหมู่บ้าน ให้การต้อนรับ คณะทีมงานนักวิชาการเครือข่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชน สู่ตำบลน่าอยู เทศบาลตำบลเกาะคา เทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลสามเงา องค์การบริหารตำบลสบเตี๊ยะ และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ที่เดินทางมาร่วมเวทีการนำเสนอข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน มุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลล้อมแรด เพื่อประเมินขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำนักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) ผลักดันให้เทศบาลตำบลล้อมแรด เป็นแม่ข่ายสานต่


  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view