สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,977,976
Page Views 2,098,352
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2555 (ฟุตบอลชาย 7 คน)

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2555 (ฟุตบอลชาย 7 คน)

 

 

          เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2555  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่าง   ให้เป็นประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด และเป็นการพัฒนาการเล่นกีฬาฟุตบอลให้ดียิ่งขึ้น  โดยเริ่มจัดให้มีการแข่งขันกีฬาตั้งแต่วันที่  5 – 8 มิถุนายน 2555  และแบ่งเป็นรุ่นดังนี้

              1.  รุ่นเยาวชนชาย (อายุไม่เกิน 18 ปี) 

              2.  รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุ 19 ปีขึ้นไป)

              รางวัลในการแข่งขันแต่ละประเภท  ได้แก่

              -  ถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล

              -  ถ้วยรางวัลสำหรับรองชนะเลิศอันดับ  1  และ 2 พร้อมเงินรางวัล

              -  ถ้วยรางวัลชมเชย  พร้อมเงินรางวัล

 ทั้งนี้ เทศบาลตำบลล้อมแรดได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์    และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกีฬาฟุตบอลจากสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ    ต้องขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่า มาทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด  ประจำปี 2555 (ฟุตบอลชาย 7 คน) ในครั้งนี้


ผลการตัดสินกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2555 (ฟุตบอลชาย 7 คน)

รุ่นเยาวชนชาย (อายุไม่เำิกิน 18 ปี)
รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่  ทีมบ้านสบคือ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านหนองเชียงราน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมบ้านอุมลอง
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมบ้านเหล่า
รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ทีม บ้านแพะหลวง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านล้อมแรด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมบ้านสบคือ
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม บ้านเหล่า

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัล  ทุกทีม   กระผมรู้สึกชื่นชมที่ได้เห็นเด็ก ๆ เยาวชน รวมถึงประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน  ที่มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่เทศบาลตำบลล้อมแรดจัดขึ้น ด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมอย่างแท้จริงซึ่งก็เป็นไป  ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  และผลที่ได้จากการแข่งขันนั้น นอกจาก  จะได้รับรางวัลแล้ว  สิ่งที่ได้อย่างคุ้มค่ากว่านั่นก็คือการได้รู้จักเพื่อน ได้รู้จักความเสียสละ  การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  ความสามัคคีที่จะต้องฝ่าฟันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ  จึงขอให้นักกีฬาทุกคนได้ตระหนัก   ถึงหลักสำคัญในข้อนี้ด้วย  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เด็ก เยาวชน                

และประชาชนทุกคนจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้ด้วย  ส่วนทีมที่ไม่ได้รับรางวัลก็ถือให้เป็นประสบการณ์ดี ๆ และเป็นการเพิ่มทักษะในการแข่งขันในครั้งต่อไป  และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ  ความเสียสละเวลาอันมีค่า ของคณะกรรมการตัดสินทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการมาตัดสินกีฬาในครั้งนี้ด้วย

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view