สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 14/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,966,019
Page Views 2,082,053
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

โครงการปลูกข้าวนาปรัง ทต.ล้อมแรด ประสบผลสำเร็จ เม็ดเงินกว่า 5 ล้านบาท ถึงมือเกษตกร 8 หมู่บ้าน

โครงการปลูกข้าวนาปรัง ทต.ล้อมแรด ประสบผลสำเร็จ เม็ดเงินกว่า 5 ล้านบาท ถึงมือเกษตกร 8 หมู่บ้าน

โครงการปลูกข้าวนาปรัง ทต.ล้อมแรด ประสบผลสำเร็จ เม็ดเงินกว่า 5 ล้านบาท ถึงมือเกษตกร 8 หมู่บ้าน

ที่เข้าร่วมโครงการฯ รายได้ภาคครัวเรือนเพิ่ม เตรียมสานต่อให้เกษตรกรหันมาปลูกนาปรังทั้งตำบล

 

          นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการปลูกข้าว    นาปรังในพื้นที่ตำบลล้อมแรด เพื่อประเมินความคืบหน้าสานต่อโครงการ ในการส่งเสริมให้เกษตรกรทั้งตำบลหันมาปลูกข้าวนาปรังอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำภาคเกษตกรรมช่วงฤดูแล้ง หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวนาปรังของเทศบาลแล้ว 8 หมู่บ้าน ได้แก่ ท่าเมล์ บ้านเหล่า ท่านาง ล้อมแรด อุมลอง บ้านเวียง สบคือ และหนองเตา รวมพื้นที่กว่า 700 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขตชลประทาน ขณะที่อีก 6 หมู่บ้านซึ่ง ได้แก่ ดอนไชย หนองเชียงราน หนองบัว ดอนทราย เด่นแก้ว และบ้านแพะหลวง ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน ยังขาดแคลนแหล่งน้ำ อาจจะคิดหาวิธีช่วยเหลือ เพื่อผันน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆ เข้ามาใช้ในพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งขณะนี้มีพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์หลายพันไร่ ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังของรัฐบาล เพิ่มโอกาสเก็บเกี่ยวรายได้ ได้มีงานทำตลอดทั้งปี

           ส่วนโครงการปลูกข้าวนาปรังของเทศบาลตำบลล้อมแรด ประจำปี 2555 ที่เทศบาลช่วยกันผลักดันขึ้นมา เพื่อหาทางช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัยตำบลล้อมแรด เมื่อปลายปี 2554 พื้นที่ปลูกข้าวนาปีในหลายหมู่บ้านถูกน้ำท่วมเสียหายเกือบทั้งหมด เกษตรกรประสบภาระหนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น บางรายต้องให้บุตรหลานไปหางานทำในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสียทางบ้าน และไม่มีข้าวบริโภคในครอบครัว เป็นความต้องการของกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่รวมตัวกันเสนอปัญหาให้เทศบาลตำบลล้อมแรด เร่งหาทางช่วยเหลือ ซึ่งโครงการนี้ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ต้นปี โดยการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก พิษณุโลก 2 ที่มีระยะปลูกสั้น 104 วัน อีกทั้งค่าปุ๋ย ค่าจ้างหว่านไถ  ค่าจ้างเก็บเกี่ยวในราคาถูกกว่าท้องตลาด และประสานแหล่งทุนสถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ยต่ำให้ โดยเทศบาลช่วยหลือค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำในอัตรา ร้อยละ 60 และจัดหาตลาดรองรับ ซึ่งเกษตกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะต้องขึ้นทะเบียนรับรองปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ และสมัครเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังกับทางรัฐบาล ซึ่งมีราคารับจำนำระหว่าง กก.ละ 11-16 บาท ปรากฎว่าเกษตกรสมัครเข้ารวมโครงการดังกล่าวทั้งหมด 300 ครอบครัว รวมพื้นที่ปลูกกว่า 700 ไร่ โดยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 400,000 กิโลกรัม หรือ 400 ตัน ขณะนี้ขนลำเลียงไปเก็บไว้ในยุ้งฉางที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง รวมมูลค่าเงินประมาณกว่า 5 ล้านบาท เป็นรายได้ของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อไร่ 2,000-3,000 บาทเกษตรกรมีรายได้เหลือเก็บเป็นทุนสำรอง ชำระหนี้สินภาคครัวเรือน เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว และมีข้าวไว้บริโภคตลอดทั้งปี 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view