สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,618
Page Views 2,099,053
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

กองช่างเทศบาลตำบลล้อมแรดเร่งให้บริการทำความสะอาดและตัดหญ้าริมถนน เพื่อสร้างความสวยงามในเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด

กองช่างเทศบาลตำบลล้อมแรดเร่งให้บริการทำความสะอาดและตัดหญ้าริมถนน เพื่อสร้างความสวยงามในเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด

งานสวนสาธารณะ

 1.      งานตัดหญ้าริมถนน

          ขึ้นเดือน พ.ค.พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตัดหญ้าริมถนน-ซอยต่างๆ ในเขตเทศบาลได้ดำเนินการตัดหญ้าตามซอยบ้านล้อมแรด บ้านท่านาง บ้านสบคือ บ้านท่าเมล์ บ้านเวียง บ้านอุมลอง บ้านเหล่า ถนนเถินบุรี – ถนนราษฎร์อุทิศ โดยได้เวียนตัดไปเรื่อยเนื่องจากช่วงนี้เป็นหน้าฝน ทำให้หญ้าริมถนนยาวเร็ว อาจทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลเกิดความรำคาญและร้องเรียนมาบ้าง แต่พนักงานที่รับผิดชอบก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องที่มีปัญหาหญ้าหน้าบ้านยาว ตัดไม่ทัน ทำให้หน้าบ้านของท่านขาดความงาม หันมาปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือพืชผักสวนครัว เช่น ตระไคร้ นอกจากจะลดความรำคาญจากวัชพืชแล้วยังได้ประโยชน์จากพืชที่ปลูกอีกทางหนึ่ง

          พนักงานที่รับผิดชอบในการตัดหญ้า

 1. นายสมบูรณ์      กาวิละ
 2. นางยุพิน     กาวิละ
 3. นางสุพัตรา        พรมจินดา
 4. นายสนั่น          กันทะวงศ์
 5. นางสาววาสนา   เครือศิริ

 

 2.      งานขัดและทาสีราวกันตก (บ้านล้อมแรด)

ด้วยราวกันตกบ้านล้อมแรดกะเทาะลอกล่อน ขาดความสวยงาม ทางเทศบาลจึงได้ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงใหม่โดยการทาสีใหม่ระยะราวกันตกทั้งหมด 500 เมตร

พนักงานที่รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงทาสี

 1. นายวิรัตน์      จักรบุตร
 2. นายณัฐวัฒน์   มูลกิน
 3. นายปรัชญ์      ศรีวิชัยมูล
 4. นางสาวอัญชลี  ทาบุตร

 

3.      งานดูแลสวนสาธารณะ

 1. งานสวนสาธารณะเมืองเถิน
 2. สวนสาธารณะบ้านดอนไชย
 3. สวนสาธารณะบ้านเหล่า

 

โดยพนักงานที่รับผิดชอบแต่ละสวนจะดูแลทำความสะอาดภายในสวนให้สะอาด สวยงาม พร้อมสำหรับให้บริการประชาชนเสมอ

          มีพนักงานประจำแต่ละสวนดังนี้

1.      งานสวนสาธารณะเมืองเถิน

-          นางวันเพ็ญ              บุญเป็ง

-          นางสาวหนึ่งฤทัย       บุญเป็ง

2.      สวนสาธารณะบ้านดอนไชย

-          นายบุญเลิศ              จันทร์ตา

-          นายธีรพงษ์               วิจิต

3.      สวนสาธารณะบ้านเหล่า

-          นายณรงค์                 กาวิละ

-          นายโชคชัย            บุญเป็ง

 

หมายเหตุ : สวนบ้านเหล่าพนักงานจะเข้าดูแล 3 วันต่อสัปดาห์ คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์


4.  งานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ สวนหย่อมในเขตเทศบาล/ งานอื่นๆ

          โดยดูแลสวนหย่อม สี่เลนหนองบัว หัวสะพาสบคือ หน้าวัดบ้านเวียง สวนอุมลอง ศูนย์เด็กเล็กบ้านล้อมแรด ศูนย์เด็กเล็กบ้านอุมลอง ตัดหญ้าหน้าที่ว่าการอำเภอเถิน งานถ่ายดินออกจากกระถาง เพื่อปลูกต้นไม้ และงานลอกท่อระบายน้ำบริเวณแยกบ้านหนองบัว ระยะ 200 เมตร

          มีพนักงานที่ดูแลและรับผิดชอบดังนี้

 1. นายธนู        สิทธิ์พันธ์
 2. นายสุเทพ     ทิพวิน
 3. นายสิน        ศรีฟอง
 4. นายนิวัฒน์    อินต๊ะปัด
 5. นายจักรชัย    แก้วคำเทพ
 6. นายสิทธิพงษ์   แก่นทอง

 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view