สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,963,409
Page Views 2,079,006
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลล้อมแรด ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555

การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลล้อมแรด ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555

การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลล้อมแรด 

ครั้งที่  1  ประจำปีการศึกษา  2555

เทศบาลตำบลล้อมแรด  ได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็ก  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุมลองและบ้านล้อมแรด  ระหว่างวันที่  17 – 18  พฤษภาคม  2555  เวลา  09.00 น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กในการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้มีความพร้อมในการพัฒนาทั้งร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัยเต็มตามศักยภาพ  และมาตรฐานการศึกษา

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view