สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,654
Page Views 2,099,089
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2555 (ฟุตบอลชาย 7 คน)

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2555  (ฟุตบอลชาย  7 คน)ระเบียบการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2555 (ฟุตบอลชาย 7 คน)

เทศบาลตำบลล้อมแรด  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง

*****************************

1.  ชื่อการแข่งขัน

                การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2555  (ฟุตบอลชาย  7 คน)

2.  จัดโดย

                เทศบาลตำบลล้อมแรด  ตำบลล้อมแรด  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง

3.  สนามแข่งขัน

                ณ  สนามโรงเรียนล้อมแรดวิทยา

4.  ประเภทกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน

                กีฬาฟุตบอล 7 คน

5.  รุ่นที่เปิดรับสมัคร

          จำนวน 2 รุ่น   ได้แก่

 -   รุ่นเยาวชนชาย  อายุไม่เกิน 18 ปี  หมู่บ้านละ 1 ทีม                          

 -   รุ่นประชาชนทั่วไป อายุ 19 ปีขึ้นไป หมู่บ้านละ 1 ทีม

6.  คณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกรุ่น

                แต่งตั้งโดยเทศบาลตำบลล้อมแรด

7.  กำหนดการแข่งขันทุกรุ่น

                7.1  ทุกรุ่น เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 31 พ.ค. 2555 (วันและเวลาราชการ)

ณ  ห้องกองการศึกษา  สำนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรด                     

                7.2  ทุกรุ่น จับฉลากเพื่อจับคู่ทีมแข่งขัน (ก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2555

ณ  กองอำนวยการ สนามโรงเรียนล้อมแรดวิทยา

                7.3  ทุกรุ่นเริ่มทำการแข่งขันในวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

                        7.4  พิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 5  มิถุนายน 2555

 เวลาประมาณ 17.00 น. ณ สนามโรงเรียนล้อมแรดวิทยา

8.  คุณสมบัติของผู้สมัครทุกรุ่น

                8.1  ผู้สมัครจะต้องเป็นเพศชาย 

          8.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นคนที่มีทะเบียนอยู่ในเขตตำบลล้อมแรดหรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษ

อยู่ในสถานศึกษาในเขตตำบลล้อมแรด  เท่านั้น (โดยใช้ใบรับรองจากสถานศึกษา

หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น จริง)

                8.3  ผู้สมัคร 1 คน สามารถลงสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้เพียง 1 รุ่นและ 1 ทีม เท่านั้น

                8.4  ทีมของหมู่บ้านไหนที่ไม่มีนักกีฬา สามารถนำนักกีฬาจากหมู่บ้านอื่

นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลล้อมแรดมาเล่นได้ (ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ 8.2)

(ยกเว้นนักกีฬาที่ถูกทางชมรมผู้ตัดสินกีฬาอำเภอเถินได้ลงโทษ

ห้ามลงแข่งขันทุกรายการที่ยังไม่ครบกำหนด 4 ปี ลงแข่งขัน) 

9.  หลักฐานประกอบการรับสมัครทุกรุ่น

                9.1  รูปถ่าย ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดในแผงรูปที่สมัคร (ห้ามใช้รูปในบัตรประชาชน)

          9.2  ลงชื่อในใบรายชื่อการแข่งขัน ให้ครบทุกคน พร้อมเขียนรายละเอียดให้ครบทุกช่องด้วยลายมือบรรจง

                9.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  พร้อมลงลายมือชื่อ

** กรณีรุ่นเยาวชนทั่วไป ผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทนได้

          9.4  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อ

                9.5  รูปถ่ายผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ติดแผงรูปที่สมัคร

หมายเหตุ    ผู้สมัครทุกทีม จะต้องส่งใบสมัคร  ใบส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และทะเบียนผู้เข้าแข่งขั

พร้อมหลักฐานการสมัครให้แล้วเสร็จก่อนวันแข่งขัน  มิฉะนั้น  จะถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขันทันที

10  วิธีจัดการแข่งขันทุกรุ่น

                101.  แข่งแบบแพ้คัดออก

102.  ใน  1  แมทซ์การแข่งขันสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้  5  คน

103.  ใน  1  แมทซ์การแข่งขันนักกีฬาที่ถูกใบเหลือง 2 ใบ และใบแดง 1 ใบจะถูกตัดสิทธิ์

ไม่สามารถลงแข่งขันต่อไปใน  1  แมทซ์การแข่งขัน

10.4.  เวลาการแข่งขันใน  1  แมทซ์การแข่งขันใช้เวลาครึ่งละ  20  นาที  พักครึ่งละ  10  นาที                       

       (รอบชิงชนะเลิศใช้เวลาครึ่งละ  25  นาที)

10.5.  ขอความร่วมมือนักกีฬาแต่ละทีมขอให้มาตรงตามเวลาแข่งขันด้วย

11.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขันทุกรุ่น

                11.1  ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องทำการรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 15 นาที เพื่อรายงานตั

และตรวจสอบหลักฐานก่อนทำการแข่งขัน และถ้าไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้หลังจากเวลาที่กำหนด

เกิน 15 นาที จะถูกปรับแพ้ทันที

                11.2  นักกีฬาที่ผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขันโดยการแสดงใบแดงจากการเจตนาทำร้ายร่างกาย

หรือชกต่อยกัน หรือทำผิดกติกาให้ลงโทษโดยการห้ามแข่งขันตลอดรายการ

                 11.3  หากคณะกรรมการตรวจพบว่า  ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด หรือหลักฐาน

ไม่ถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน ไม่ว่าจะตรวจพบก่อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน

หรือหลังการแข่งขันสิ้นสุดลงคณะกรรมการจะทำการปรับแพ้ ในกรณีที่ทีม ได้รับรางวัลไปแล้ว

เทศบาลจะทำการยึดถ้วยรางวัลและเงินรางวัลคืนทันทีและลงโทษห้ามทีมลงแข่งขัน 4 ปี

                11.4  แต่ละทีมจะต้องจัดหาผู้ให้การสนับสนุนเอง (สปอน์เซอร์) และเตรียม น้ำดื่ม น้ำแข็ง 

ผ้าเย็น ยา เวชภัณฑ์ในการรักษาการบาดเจ็บเบื้องต้น หรือของใช้ที่จำเป็นในแต่ละทีมมาเอง 

                 11.5  นักกีฬา  ผู้จัดการทีม เจ้าหน้าที่ประจำทีมและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกทีม

จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันหรือการชี้แจงรายละเอียดจากคณะกรรมการ 

ซึ่งภายหลังจะอ้างว่า ไม่ทราบ ไม่ได้ และต้องยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน

ห้ามประท้วงการตัดสินใด ๆ ทั้งสิ้น การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด

                11.6  ในกรณีที่เกิดการทะเลาะวิวาทกันในสนาม หรือนอกสนาม ให้อยู่ในดุลยพินิจ                                

ของคณะกรรมการตัดสิน  หากกรณีเกิดการบาดเจ็บ หรือความเสียหายแก่ทีมของท่าน

  ทางเทศบาลตำบลล้อมแรดและคณะกรรมการตัดสินจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

 

12.  เงินรางวัลการแข่งขัน

          12.1  รุ่นเยาวชนชาย (อายุไม่เกิน 18 ปี)

                          12.1.1  รางวัลชนะเลิศ   ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล  จำนวน  2,000 บาท

                                12.1.2  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล  จำนวน  1,500 บาท

                                12.1.3  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท

                    12.1.4  รางวัลชมเชย  จำนวน 2 รางวัล  จะได้ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ๆ ละ 800 บาท

 

12.2  รุ่นประชาชนทั่วไป

                    12.2.1  รางวัลชนะเลิศ   ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล  จำนวน  3,000 บาท

                                12.2.2  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล  จำนวน  2,500 บาท

                                12.2.3  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท

                    12.2.4  รางวัลชมเชย  จำนวน 2 รางวัล  จะได้ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ๆ ละ 1,500 บาท

หมายเหตุ   ทีมใดที่ได้รับรางวัล  ขอให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งในทีมเท่านั้น จำนวน 1 คน 

นำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อ จำนวน 1 ฉบับ  มายื่นให้กับกองอำนวยการในวันที่รับรางวัล 

 

13.  ติดต่อสอบถามและขอระเบียบการแข่งขันได้ที่

                กองการศึกษา  เทศบาลตำบลล้อมแรด

สำนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรด  โทร.0-5429-1520 ต่อกองการศึกษา  หรือ 18

 

*************************************

 

                                                                   

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view